Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Kościół jest wdzięczny za chrześcijańskie świadectwo Helmuta Kohla

Helmut Kohl, 1978. Fot. Bundesarchiv

O modlitwie za Kohla zapewnił papież Franciszek. – Chciał i potrafił budować Europę w oparciu o swoje przekonania wynikające z chrześcijaństwa – powiedział przewodniczący niemieckiego episkopatu kard. Reinhard Marx.

Długoletni kanclerz Niemiec Zachodnich i pierwszy szef rządu zjednoczonych Niemiec zmarł 16 czerwca w Ludwigshafen w wieku 87 lat.

Wesprzyj Więź.pl

„Helmut Kohl był osobowością mającą dalekosiężne spojrzenie historyczne. Wraz z jego śmiercią kończy się pewna era” – tak na wiadomość o zgonie polityka zareagował przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów kard. Reinhard Marx.

„Kościół Niemiec jest wdzięczny za chrześcijańskie świadectwo Helmuta Kohla. Wszędzie tam, gdzie deptane były wartości wolnego społeczeństwa, bez względu na to, w jakim kraju świata, nawoływał on do przestrzegania tych wartości” – oświadczył arcybiskup Monachium i Fryzyngi.

Podkreślił, że Kohl „chciał i potrafił budować Europę w oparciu o swoje przekonania wynikające z chrześcijaństwa”. Przy tym wielką jego pasją było występowanie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, która „na plan pierwszy wysuwa człowieka” w oparciu o społeczną naukę Kościoła” – dodał kardynał.

Przypomniał, że Kohl regularnie był gościem Kaholikentagów – zjazdów niemieckich katolików i często zasięgał rady katolickich teologów, a jednym z takich jego teologicznych doradców był kard. Karl Lehmann.

Kard. Marx wspomniał też o osobistych spotkaniach kanclerza z Janem Pawłem II podczas wizyt papieża w Niemczech w latach 1987 i 1996 roku. „Gdy w 1996 obaj wspólnie przeszli przez Bramę Brandenburską, była to historyczna chwila”, stwierdził purpurat. Przypomniał, że były kanclerz spotkał się również z Benedyktem XVI podczas jego wizyty w Niemczech we wrześniu 2011 roku.

„Kanclerz idei europejskiej”

Kościół jest wdzięczny, iż „Helmut Kohl z wizjonerską siłą, odważnie, wytrwale i z wielkim darem przekonywania i mediacji prowadził do jedności Niemiec i przyczynił się wraz z innymi do jej osiągnięcia” – napisał we wspomnieniu pośmiertnym przewodniczący niemieckiego episkopatu. Podkreślił, że był on zarazem „kanclerzem idei europejskiej”.

Urodzony 3 kwietnia 1930 w Ludwigshafen Helmut Kohl był w latach 1969-76 premierem Nadrenii-Palatynatu, a w latach 1982-98 kanclerzem Niemiec. Do jego sukcesów politycznych należy niewątpliwie ważny udział w procesie jednoczenia Niemiec i w budowaniu jedności europejskiej, włącznie z trudnym procesem wprowadzania wspólnej waluty euro. Od 1973 roku przez 25 lat Kohl był przewodniczącym niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). Podczas pełnienia urzędu kanclerza ten głęboko wierzący katolik utrzymywał kontakty z biskupami, kardynałami i papieżami. W sprawy religijne angażował się także po odejściu z aktywnego życia politycznego. Przyczynił się m.in. do odbudowy Wyższej Szkoły Studiów Judaistycznych w Heidelbergu, założył też Fundację przy katedrze cesarskiej w Spirze. Symbolem jedności europejskiej była dla Kohla romańska świątynia w jego rodzinnym Ludwigshafen.

Franciszek: Kohl, wybitny mąż stanu i przekonany Europejczyk

Wesprzyj Więź

O swojej modlitwie za byłego kanclerza RFN zapewnił papież Franciszek w telegramie kondolencyjnym przesłanym na ręce obecnej kanclerz Angeli Merkel.

„Z wielkim wzruszeniem dowiedziałem się o śmierci, po długiej i ciężkiej chorobie, byłego kanclerza Helmuta Kohla. Wyrażam członkom rodziny, a także Pani oraz całemu narodowi niemieckiemu, opłakującemu »Kanclerza Zjednoczenia«, serdeczne kondolencje. Kanclerz Kohl jako wybitny mąż stanu i przekonany Europejczyk z dalekowzrocznością i poświeceniem pracował dla dobra osób w Niemczech i w sąsiednich krajach europejskich. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi go za jego niestrudzoną pracę na rzecz jedności Niemiec i zjednoczenia Europy, jak również za jego zaangażowanie na rzecz pokoju i pojednania. Niech Pan obdarzy zmarłego wieczną radością i życiem w ojczyźnie niebieskiej. Z serca proszę dla obywateli i wszystkich osób pogrążonych w żałobie o Boże pocieszenie i błogosławieństwo”.

Źródło: KAI, ts / Monachium, st / Watykan

Podziel się

Wiadomość