Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Krajewski i Nosowski na czele Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Zbigniew Nosowski

Zdecydowało o tym Walne Zgromadzenie Członków Rady 6 czerwca.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów ma nowego współprzewodniczącego ze strony chrześcijańskiej – Zbigniewa Nosowskiego. Żydowskim współprzewodniczącym ponownie został prof. Stanisław Krajewski.

Wesprzyj Więź.pl

Walne Zgromadzenie Członków Rady wybrało zarząd na dwuletnią kadencję. Członkowie Rady wybierają dwóch współprzewodniczących reprezentujących obie religie.

Nosowski pełnił już tę funkcję w latach 2007–2009. Po nim Radzie przewodniczył ze strony chrześcijańskiej o. Wiesław Dawidowski (obecnie prowincjał polskich augustianów), a następnie Bogdan Białek. Ten ostatni po ukończeniu kolejnej kadencji w Zarządzie PRCHiŻ zapowiedział, że chce skupić się w aktywności społecznej na działaniach w Kielcach, gdzie kieruje Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego oraz Instytutem Kultury Spotkania i Dialogu. 

Wesprzyj Więź

Wiceprzewodniczącymi Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów są nadal ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stas Wojciechowicz. Ponadto w skład zarządu Rady wchodzą: Marta Titaniec (sekretarz generalna), Maria Tajchman (skarbnik) i Ewa Klinger.

Zbigniew Nosowski jest z wykształcenia socjologiem i teologiem. Od 1989 r. jest redaktorem „Więzi”, od 2001 r. – redaktorem naczelnym. Autor książek o duchowości chrześcijańskiej (m.in. „Parami do nieba”, „Szare a piękne”, „Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II”, „Krytyczna wierność”) i wielu programów telewizyjnych. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie, a w latach 2002-2008 konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Kieruje Społecznym Komitetem Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Współorganizator Zjazdów Gnieźnieńskich.

Stanisław Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Zajmował się logiką matematyczną i filozofią matematyki. Czołowa postać dla odrodzenia religijnego życia żydowskiego w Polsce. Autor m.in. książek „Żydzi, judaizm, Polska”, „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”, „Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew”, „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”, „Czy matematyka jest nauką humanistyczną?”.

Podziel się

Wiadomość