Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Więcej antysemityzmu, bo więcej uprzedzeń antymuzułmańskich

Fot. Piotr Drabik

– W ostatnich dwóch latach odwrócił się trend poprawy postaw Polaków wobec Żydów, który był widoczny od wielu lat – mówił prof. Michał Bilewicz na środowym posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych.

– Wzrost negatywnych postaw wobec Żydów wynika prawdopodobnie ze wzrostu ogólnej niechęci do obcych i z bardzo silnego wzrostu antymuzułmańskich uprzedzeń w ostatnich dwóch latach. Wyraźnie wzrosła częstość kontaktu Polaków z antysemicką mową nienawiści w mediach. Im więcej jej widzimy, tym mniej jesteśmy na nią wrażliwi – mówił prof. Bilewicz.

Zapis posiedzenia komisji można obejrzeć tutaj.

Wesprzyj Więź.pl

Podziel się

Wiadomość