Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Obecne Muzeum II Wojny Światowej zostanie zlikwidowane

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Warszawa, 5 sierpnia. Fot. KPRM

W jego miejsce powstanie nowa instytucja kultury o tej samej nazwie, przez połączenie Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku – zapowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Nie znamy szczegółów, dowiadujemy się o tej decyzji z internetu, nie otrzymaliśmy odpowiedniego aktu prawnego, a jedyny konkret podany przez Ministerstwo jest taki, że pełnomocnikiem ministra do  spraw utworzenia nowej instytucji został prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego – mówi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. Paweł Machcewicz.

– Decyzja ministra jest wprowadzana w życie bez pozytywnej opinii Rady do Spraw Muzeów, która zgodnie z ustawą o muzeach jest obowiązkowa przy łączeniu muzeów. W związku powyższym w naszej ocenie jest ona wadliwa prawnie i podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego – dodaje obecny dyrektor.

Wesprzyj Więź.pl

W najnowszym, jesiennym wydaniu kwartalnika „Więź” z Pawłem Machcewiczem rozmawiają naczelny i wicenaczelny pisma Zbigniew Nosowski i Grzegorz Pac. – Trzeba jasno powiedzieć, że te zabiegi z utworzeniem Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 to tylko gra pozorów – mówi Machcewicz. – To, co się dzieje wokół naszego muzeum, można dobrze ukazać poprzez hipotetyczną analogię, która mam nadzieję, że się nigdy nie ziści. Platformie Obywatelskiej, która rządzi w Warszawie, nie podoba się dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski, bo był posłem Klubu Parlamentarnego PiS. Ale żeby nie odwoływać go z funkcji, Hanna Gronkiewicz­-Waltz powołuje nową instytucję, np. Muzeum Walk Powstańczych na Woli, zatrudnia w niej jedną osobę, a po kilku miesiącach ogłasza, że nie powinny w jednym mieście istnieć dwie placówki zajmujące się podobną tematyką. Trzeba je więc połączyć – i powołuje się nową instytucję, z nową dyrekcją… Ze mną usiłuje się zrobić to samo – dodaje obecny dyrektor MIIWŚ.

Wczoraj wieczorem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało komunikat:

1 grudnia 2016 r. zostanie utworzona państwowa instytucja kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, która powstanie w wyniku połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Celem tej zmiany jest optymalne wykorzystanie potencjału placówek o zbliżonym profilu działalności zlokalizowanych w Gdańsku, przy optymalizacji wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa. Informację o zamiarze i przyczynach połączenia wyżej wymienionych instytucji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podał do publicznej wiadomości w obwieszczeniu z dnia 6 maja 2016 r. (Dz. Urz. MKiDN poz. 25).

Wesprzyj Więź

Przedmiotem działania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, tworzonego w wyniku połączenia dwóch placówek, będzie gromadzenie, ochrona oraz ekspozycja zabytków i zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, dotyczących historii II wojny światowej, gromadzenie zbiorów i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziejów Wojny Obronnej Polski w 1939 r. jako początku światowego konfliktu, ochrona, utrzymanie i rewitalizacja zespołu obiektów architektury militarnej na terenie placówki Westerplatte, prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej, naukowej, wydawniczej oraz kulturalnej.

Z dniem połączenia osoby zatrudnione w łączonych instytucjach kultury staną się pracownikami Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i zachowają uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.

Jednocześnie w celu realizacji czynności związanych z połączeniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzeniem państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcję Pełnomocnika Minister powierzył prof. nadz. dr. hab.  Zbigniewowi Wawrowi.

Podziel się

Wiadomość