Wiosna 2024, nr 1

Zamów

WIĘŹ, lato 2016

Zapraszamy do lektury i kupna letniej „Więzi”!

Wesprzyj Więź

240 stron: najważniejsze tematy podane w atrakcyjnej formie przez znakomitych ekspertów. Kwartalnik jest dostępny w wersjach drukowanej oraz elektronicznej tutajW numerze:

Kościół na miarę miłosierdzia

 • Ks. Damian Wąsek w tekście Kościół miłosierny, czyli jaki?, odwołując się do adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia, daje bardzo konkretne odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być Kościół na miarę miłosierdzia;
 • kard. Luis Antonio Tagle, w zatytułowanej Ekstrawagancja Boga rozmowie z Pawłem Kęską i Martą Titaniec, mówi m.in. o tym, dlaczego Bóg jest miłosierny;
 • s. Małgorzata Chmielewska, Damian Cichy SVD, Manuela Simoes MSCS, Janina Ochojska i Doris Peschke szukają odpowiedzi na pytanie o Granice miłosierdzia (czy istnieją i gdzie przebiegają);
 • Marek Rymsza przypomina postać brata Alberta Chmielowskiego, człowieka o wybitnej wyobraźni miłosierdzia, stosującego nowatorską i wciąż aktualną metodykę pomagania najuboższym.

Ekonomia po ludzku

 • Paul H. Dembinski wyjaśnia, dlaczego współczesna światowa gospodarka wyprodukowała ok.1,2 miliarda ludzi zbędnych i udowadnia, że Gospodarka bez wykluczenia jest możliwa;
 • Piotr Marciniak z rzadkim obecnie dystansem przygląda się sytuacji polityczno-ekonomicznej w Polsce i przypomina elitom politycznym, że Transformacja nie jest końcem historii;
 • Michał Drozdek w tekście Ekonomia wartości. Pozaekonomiczne źródła sukcesu gospodarczego odpowiada na pytanie, skąd wziął się niesłychany sukces gospodarczy Irlandii i spektakularny sukces gospodarczy niemieckiej Bawarii, oraz zastanawia się, czego potrzeba, aby Polska mogła pójść podobną drogą;
 • Krzysztof Nędzyński w artykule Wolny rynek nie jest wolny przekonuje, że obecny system gospodarczy należałoby nazywać niewolną gospodarką rynkową, bo znakomita większość ludzi nie ma dostępu do najważniejszego źródła dochodu, jakim dziś jest kapitał.

Czy płakać po intelektualistach

 • Jerzy Sosnowski w eseju Inteligent, czyli element wywrotowy przypomina, że dziś to nie zawód, lecz mentalność czyni inteligenta inteligentem, ale jego powołaniem wciąż jest kontestacja, nigdy zaś dogmatyzm;
 • Sebastian Duda przywołuje i twórczo rozwija intuicje Tony’ego Judta, który wieszczył śmierć intelektualisty (autor eseju wplata weń fragmenty niepublikowanej rozmowy, jaką odbył z Judtem na rok przed jego śmiercią);
 • Katarzyna Kasia, Jakub Lubelski i Sebastian Duda zastanawiają się w redakcyjnej dyskusji, czy naprawdę mamy do czynienia z końcem świata intelektualistów; a może jednak intelektualista jest nam nadal potrzebny: nie tylko jako guru, trendsetter czy opinion maker?;

I wiele, wiele innych artykułów, w tym m.in.:

 • Maria Krawczyk w artykule W co wierzył Jacek Kuroń? pokazuje tworzenie się systemu wartości opozycjonisty i rolę, jaką w tym odegrała żona Kuronia, Gaja, z którą – jak pisał – łączyło go: „sacrum wspólnoty […], od której płynie wszystko inne i bez której nic by nie było, to znaczy nie byłoby mnie”;
 • Maria Przełomiec w tekście Unijny prymus czy następna zdobycz Putina? daje wnikliwą analizę mołdawskiej sceny politycznej, wstrząsanej korupcyjnymi skandalami, a także opisuje postawę wobec nich Unii Europejskiej;
 • Aleksander Hall w tekście Putin może zacierać ręce analizuje polityką zagraniczną obecnego rządu, ponieważ, zdaniem Halla, to właśnie w tej dziedzinie, jak w soczewce, widać wyraźnie zasadniczą sprzeczność występującą pomiędzy celami a rezultatami polityki Prawa i Sprawiedliwości;
 • Marek Dziekan w artykule Od Ibrahima do zenitu. Arabowie i kultura polska przypomina o arabskich wpływach na kulturę polską;
 • Dawid Szkoła w eseju o znaczącym tytule Międzynarodowe towarzystwo tępienia dzikich obyczajów opisuje jądro ciemności, w jakie wpadli biali kolonialiści w Kongu;
 • Antonio Spadaro SJ, bliski współpracownik papieża Franciszka, w tekście Cierpliwy, pokorny i konkretny realizm szczegółowo analizuje strukturę i znaczenie adhortacji Amoris laetitia;
 • James Martin SJ przedstawia Klucz do „Amoris laetitia”
 • Tomasz Ponikło zastanawia się, Czy miłosierdzie może być wartością uniwersalną?;
 • felieton Jerzego Sosnowskiego o Indeksie ksiąg zakazanych;
 • Jan Olaszek surowo rozprawia się z książką Joanny Siedleckiej Biografie odtajnione (dla niego są to Biografie zohydzone);
 • nowe wiersze Anny Piwkowskiej, Bohdana Zadury i Emila Bieli;
 • uchodźcy w obiektywie Maksymiliana Hryniewickiego.

Tym z Państwa, którzy chcieliby zrecenzować letni numer kwartalnika „Więź” lub przeprowadzić rozmowę z którymś z autorów, służymy egzemplarzem recenzyjnym i pomocą w nawiązaniu kontaktów.

Wesprzyj Więź.pl

Katarzyna Jabłońska
sekretarz redakcji
katarzyna.jablonska@wiez.pl

Podziel się

Wiadomość