Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Zespół

Członkami Rady Naukowej Laboratorium „Więzi” są:

 • dr hab. Elżbieta Adamiak, profesor teologii dogmatycznej i fundamentalnej na Uniwersytecie Koblenz-Landau
 • s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, filozof, etyk, kierownik Katedry Etyki Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • bp dr hab. Andrzej Czaja, biskup diecezji opolskiej, teolog
 • ks. dr hab. Andrzej Draguła, teolog, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor „Więzi”
 • prof. dr hab. Andrzej Friszke, historyk (Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas), redaktor „Więzi”
 • dr hab. Mirosława Grabowska, socjolog (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej
 • ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, teolog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Krzysztof Koseła, socjolog, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW, kierownik Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych i Zespołu Socjologii Religii w Instytucie Socjologii UW
 • dr hab. Michał Królikowski, prawnik (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Józef Majewski, teolog, medioznawca, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Michał Paluch OP, teolog, rektor Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie
 • dr hab. Marek Rymsza, socjolog (Uniwersytet Warszawski)
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, teolog, kierownik Sekcji Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, profesor uczelni i kierownik w Zakładzie Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym (Uniwersytet Warszawski), arabistka, iranistka, islamolożka, redaktorka „Więzi”
 • dr hab. Inka Słodkowska, socjolog (Instytut Studiów Politycznych PAN)
 • ks. prof. dr hab. Jan Sochoń, filozof, kierownik Katedry Filozofii Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Sławomir Sowiński, politolog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki, filozof, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Etyki KUL
 • prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, literaturoznawca, kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej oraz Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

W skład Zespołu Laboratorium WIĘZI wchodzą ponadto:

Redakcja serwisu Wiez.pl

Podziel się

Wiadomość