Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Miłosierdzie wciąż nowatorskie.

Dlaczego dziś sięgać do Brata Alberta? Bo jego XIX-wieczne nowatorstwo w zakresie miłosierdzia pozostaje wciąż aktualne i uderzające. To człowiek cechujący się wybitną wyobraźnią miłosierdzia.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Część publikacji o Bracie Albercie to prace pisane w nurcie hagiograficznym, gdzie nacisk kładziony jest na eksponowanie heroiczności cnót świętego, z mniejszą dbałością o dokumentowanie źródłowe faktów i współtworzących ich społeczny kontekst okoliczności. Ale są też liczne prace oparte na solidnym warsztacie naukowym. Przy czym autorzy także tych ostatnich, opisując zaangażowanie Brata Alberta na rzecz ubogich, w pierwszej kolejności eksponują dyspozycję służby jako zdolność radykalnego, ewangelicznego przełożenia wiary na zaangażowanie dobroczynne.

Mniej uwagi przykłada się natomiast do analizy kompetencji społecznych Brata Alberta przełożonych przez niego na nowatorską metodykę pomagania najuboższym. Zazwyczaj refleksji umyka zaś to, co chciałbym wyeksponować: Brat Albert przejawiał niezwykłe wyczucie i kompetencje w zakresie podtrzymywania świata religii i wartości ewangelicznych w obiegu społecznym w sposób silnie oddziałujący na współwyznawców i zarazem możliwy do zaakceptowania przez niewierzących, a nawet zdeklarowanych antyklerykałów. […] Na wzór świętego Franciszka, proponował posługiwanie biednym – nie: jakby byli naszymi braćmi i siostrami, ale – jako naszym braciom i siostrom.

To jest fragment artykułu. Pełny tekst – w kwartalniku „Więź” lato 2016 (dostępnym także jako e-book). 016 (dostępnym także jako e-book). 

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.