Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ekstrawagancja Boga

Kęska

Dlaczego Bóg jest miłosierny?

Wesprzyj Więź.pl

 

Kard. Tagle

To trudne pytanie – i nawet nie wiem, czy powinniśmy je zadawać samemu Bogu. Dowiadujemy się tego z Pisma Świętego. Ono objawia nam Boga czułego, który zawiera z ludźmi przymierze, mówiąc: „Wy jesteście moim ludem, a Ja jestem waszym Bogiem. Jesteście moi, więc jakże mógłbym was porzucić?”. Dzięki tej relacji przymierza Bóg niejako wewnętrznie zobowiązuje się do wierności wobec swego ludu.

Wesprzyj Więź

            To taka swoista ekstrawagancja Boga – doświadczenie Jego hojności i rozrzutności. Przecież On kocha nas, którzy na tę miłość nie zasługujemy. Jezus miał 12 apostołów, uczył ich przez 3 lata – ale w chwili próby wszyscy zawiedli! Nic nie zrozumieli. Zostawili Go samego. Ale On po zmartwychwstaniu kazał Marii Magdalenie ponownie ich zgromadzić – nadal ich nauczał i zesłał im Ducha Świętego. Jego miłosierdzie naprawdę nie wyczerpuje się.

Dlatego miłosierdzie Boga to cudowna tajemnica. Bez niego nikt by nie przetrwał. Dzięki niemu jesteśmy zbawieni.

To jest fragment artykułu. Pełny tekst – w kwartalniku „Więź” lato 2016 (dostępnym także jako e-book). 

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.