Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Podziękowania dla Przyjaciół

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel o pomoc finansową. W ostatnim okresie wsparcia udzieliły „Więzi” następujące osoby:
 
Krzysztof Jedliński (Warszawa), po raz dziewiąty
Michał Kosmulski (Warszawa), po raz czwarty
Marcin Listwan (Czernica), po raz czwarty
Bohdan Paczowski (Luxemburg)
Paweł Sawicki (Warszawa), po raz trzynasty
Marek Wesołowski (Gdańsk), po raz ósmy
Jan Wyrowiński (Toruń), po raz czterdziesty ósmy
oraz darczyńcy, którzy chcieli pozostać anonimowi.
 
 
 
Jak można pomóc?
 
Każda forma pomocy jest cenna. Będziemy wdzięczni zarówno za wpłaty jednorazowe, jak i regularne (np. w formie stałego zlecenia bankowego). Nazwiska Ofiarodawców będziemy publikować w kolejnych numerach „Więzi”.
Wpłaty na rzecz statutowej działalności Towarzystwa „Więź” mogą być odliczane od dochodu jako darowizny. Prosimy o przekazywanie wpłat, także dewizowych, na konto:
 
Towarzystwo „Więź”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
nr 79 1020 1156 0000 7702 0067 6866
z dopiskiem:
darowizna na rzecz działalności statutowej Towarzystwa „Więź”
 
Zachęcamy Państwa również do prenumeraty redakcyjnej naszego pisma oraz polecania prenumeraty „Więzi” swoim Bliskim i Przyjaciołom. Warunki prenumeraty – zob. s. 247.
  

 

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ

 

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.