Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Podziękowania dla Przyjaciół

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel o pomoc finansową.
W ostatnim okresie wsparcia udzieliły Więzi” następujące osoby:
 
Andrzej Biernacki (Warszawa), po raz czterdziesty pierwszy
Krystyna Błażejczyk
Anna Gorczyńska (Oxford, USA), po raz drugi
Krzysztof Jedliński (Warszawa), po raz siodmy
Olga Maria Kalinowska (Warszawa)
Marcin Listwan (Czernica), po raz drugi
Roman Murawski (Poznań), po raz dziesiąty
Paweł Sawicki (Warszawa), po raz jedenasty
Piotr Strzykała (Poznań), po raz drugi
Wojciech Surowka OP (Kijow)
Jan Wyrowiński (Toruń), po raz czterdziesty szosty
Michał Zioło OCSO (Montjoyer), po raz dziesiąty
 
Jak można pomóc?
Każda forma pomocy jest cenna. Będziemy wdzięczni zarówno za wpłaty jednorazowe, jak
i regularne (np. w formie stałego zlecenia bankowego). Nazwiska Ofiarodawców będziemy
publikować w kolejnych numerach Więzi”.
 
Wpłaty na rzecz statutowej działalności Towarzystwa Więź mogą być odliczane od dochodu
jako darowizny. Prosimy o przekazywanie wpłat, także dewizowych, na konto:
Towarzystwo Więź, 00074 Warszawa, ul. Trębacka 3
PKO BP S.A. XV O/Warszawa, nr 79 1020 1156 0000 7702 0067 6866
z dopiskiem: darowizna na rzecz działalności statutowej Towarzystwa Więź
 
Zachęcamy Państwa również do prenumeraty redakcyjnej naszego pisma oraz polecania
prenumeraty Więzi swoim Bliskim i Przyjaciołom. Warunki prenumeraty na rok
2015 zob. s. 239.
 

Bez Ciebie nie przetrwa „Więź”! 

Wesprzyj Więź.pl

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.