Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Editorial

Drodzy Czytelnicy!
 
To kolejny już numer Więzi”, w którym sporo miejsca poświęcamy analizie sytuacji w Rosji. Nie sposób się od tego oderwać, bo ekspansywna polityka Kremla zmusza do stawiania wciąż nowych pytań. Tym razem postanowiliśmy zastanowić się nad długofalowymi celami polityki Kremla. Wnikliwie analizują je Dmitrij Trawin i Włodzimierz Marciniak. Andrzej Wilk opisuje zaś niezwykle rzeczowo potencjał militarny Rosji.
W październiku rozpocznie się kolejna część obrad Synodu Biskupów o rodzinie. Prezentujemy rożne spojrzenia na problematykę prac synodalnych: oczami kardynała, teologa, duszpasterza i publicystów z doświadczeniem małżeńskim. W kontekście synodu przypominamy też nowatorstwo myśli ks. Karola Wojtyły sprzed ponad 50 lat. Ciekawe, że zrozumiała je i doceniła komunistyczna cenzura. Trudniej było (i jest) w Kościele…
W dziale kultury publikujemy dwugłos o publicznym eksponowaniu cierpienia i obrazów przemocy. Co wolno pokazywać w imię sztuki perswazji? Jakimi metodami leczyć znieczulicę? Gdzie leży granica flirtu z sadyzmem? Zarówno ks. Andrzej Draguła, jak i Zbigniew Treppa odwołują się do tych samych wartości i lektur, wyciągają z nich jednak odmienne wnioski.
W letniej Więzi ponadto Jan Skórzyński porównuje dwie świeżo opublikowane biografie Tadeusza Mazowieckiego. Przypominamy tak niezwykłe osoby, jak Władysław Bartoszewski, ks. Jan Twardowski czy Andre Chouraqui.
Prezentujemy nowe wiersze Eugeniusza TkaczyszynaDyckiego i rozmowę z Urszulą Kozioł. Kard. Walter Kasper opisuje znaczenie rewolucji czułości w ujęciu papieża Franciszka. Piszemy też o postawie międzywojennej PPS wobec Kościoła, o dynamicznym katolicyzmie w Indiach oraz o poszukiwaniach duchowych we współczesnym Berlinie.
 
Zapraszamy do lektury.

Zbigniew Nosowski 

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.