Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Czytanie (episkopatu) ze zrozumieniem

W szkołach uczą nas czytania ze zrozumieniem. Czasem to się naprawdę przydaje. Na przykład w ostatnich dniach z zainteresowaniem czytałem wywiady Katolickiej Agencji Informacyjnej z biskupami, m.in. z poprzednim i obecnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Dziennikarze KAI stawiali im podobne pytania. A jakie otrzymywali odpowiedzi?

Abp Michalik o wizycie ad limina:
Nie chciałem tego dotychczas mówić, ale może warto? Ta wizyta ad limina była wielkim uznaniem, zdumieniem wobec dokonań Kościoła w Polsce. I dlatego taka cisza w prasie teraz zalega, gdyż praca duszpasterzy została dobrze oceniona.

Wesprzyj Więź.pl

Abp Gądecki o wizycie ad limina:
Wizyta „ad limina apostolorum” nie służy konserwacji zastanego stanu Kościoła, lecz powinna wskazać mocne i słabe strony Kościoła w danym kraju oraz drogi jego rozwoju.

Wesprzyj Więź

Abp Michalik o reformowaniu Kościoła i nawróceniu duszpasterskim:
Jestem przeciwny określeniu „Ecclesia semper reformanda”, jakoś to do mnie słabo przemawia. Bliskie jest mi natomiast hasło „Kościół zawsze uświęcany” – „Ecclesia semper sanctificanda”. Świętość to śmierć starego, ale narodziny nowego człowieka. Chrześcijaństwo to nowy człowiek, dający świadectwo nowego życia, nowej nadziei.

Abp Gądecki o reformowaniu Kościoła i nawróceniu duszpasterskim:
Generalny wniosek jest taki, że Kościół winien być „semper reformanda” (zawsze reformowany) – także Kościół w Polsce. […] Nawrócenie duszpasterskie – mówiąc najkrócej – to zwrot ku żywszemu zaangażowaniu się w duszpasterstwo oraz większe zwrócenie się ku peryferiom wszelkiego rodzaju biedy. […] Trzeba zmienić naszą mentalność. Mentalność sporej części duchowieństwa, osób życia konsekrowanego jak i świeckich.

Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem – i właściwie już nic nie trzeba komentować. Rzecz jasna, abp Gądecki to nie polski Bergoglio. Ale różnica między nim a poprzednikiem jest wyraźna – i to zdecydowanie na plus. Dziękuję KAI za dobrą dziennikarską robotę.

Podziel się

Wiadomość