Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Rezygnacja

Właśnie wystosowałem następujące pismo do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego:

Szanowny Panie Ministrze!

Wesprzyj Więź.pl

W związku z zapowiedzią zbrojnej agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę proszę o przyjęcie mojej rezygnacji z członkostwa w Radzie Programowej Polsko-Rosyjskiego Forum Dialogu Obywatelskiego.

Agresywna postawa najwyższych organów państwa rosyjskiego – prezydenta Władimira Putina i Rady Federacji – jest całkowicie bezzasadna i nie ma żadnych podstaw prawnych. Państwo rosyjskie podważa podstawowe standardy polityki międzynarodowej, grożąc inwazją wojskową niepodległej Ukrainie, a nieoficjalnie już wcześniej prowadząc konsekwentną politykę zmierzającą do rozczłonkowania państwa ukraińskiego. W tej sytuacji uważam za niemożliwe dalsze uczestniczenie w gremium, którego członkowie ze strony rosyjskiej mianowani są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Prawdziwie obywatelski, szczery dialog Polaków z Rosjanami jest (coraz bardziej) potrzebny. Nie mogę jednak swoim nazwiskiem wspierać inicjatywy, którą ze strony rosyjskiej współtworzą organy państwowe.

Wesprzyj Więź

Ponieważ stanowisko Rosji zagraża także żywotnym interesom Rzeczypospolitej Polskiej, oczekuję od Pana Ministra natychmiastowego podjęcia wszelkich możliwych działań – w skali kraju, Unii Europejskiej, NATO i ONZ – na rzecz powstrzymania rosyjskiej agresji i zabezpieczenia trwałego, sprawiedliwego pokoju w naszej części Europy.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Nosowski

Podziel się

Wiadomość