Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Polemiki Referendum do zmiany

W felietonie Dobre bezcenne w demokracji, opublikowanym w „Więzi” 2013 nr 4, Aleksander Hall omawia jesienną rozgrywkę o władzę w Warszawie i referendum o odwołanie prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, które okazało się nieskuteczne z powodu niedostatecznej frekwencji. Autor artykułu analizuje taktykę Platformy Obywatelskiej, polegającą na zachęcaniu wyborców do niegłosowania i zastanawia się nad jej konsekwencjami. Warto zauważyć, że w swej wypowiedzi ten wytrawny znawca polskiej sceny politycznej nie próbuje przedyskutować narzucającego się pytania: Co jest główną przyczyną powtarzających się sporów dotyczących przebiegu przeprowadzanych referendów?
Zagadnienie braku motywacji do głosowania zwolenników urzędującego prezydenta miasta dyskutowano już przed referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony (listopad 2009), prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego (styczeń 2010) oraz prezydenta Elbląga Grzegorza Nowaczyka (kwiecień 2013). Za każdym razem partie wspierające prezydenta miasta zniechęcały wyborców do głosowania i były oskarżane przez jego przeciwników o psucie demokracji. Ponieważ odwołani prezydenci byli powiązani z różnymi opcjami politycznymi, opinie polityków w tej materii stosownie się zmieniały. Czy należy więc jedynie wypominać im niekonsekwencję, czy też warto poszukać źródła problemu?

Wesprzyj Więź.pl

To jest fragment artykułu. Pełny tekst – w kwartalniku WIĘŹ lato 2014 (dostępny także jako e-book).

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.