Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Podziękowania dla Przyjaciół

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel o pomoc finansową. W ostatnim okresie wsparcia udzieliły WIĘZI następujące osoby:

Andrzej Biernacki (Warszawa), po raz trzydziesty siódmy
Kazimierz Czapliński (Wrocław), po raz szósty
Krystyna Górska-Gołaska (Poznań), po raz drugi
Krzysztof Jedliński (Warszawa), po raz drugi
Ks. Franciszek Kamecki (Gruczno), po raz drugi
Michał Kostka (Kuźnia Raciborska), po raz drugi
Roman Murawski (Poznań), po raz ósmy
Paweł Nowak (Zielona Góra)
Tomasz Romaniuk (Warszawa), po raz czwarty
Paweł Sawicki (Warszawa), po raz siódmy
Jan Wyrowiński (Toruń), po raz czterdziesty drugi

Wesprzyj Więź.pl

Jak można pomóc?

Każda forma pomocy jest cenna. Będziemy wdzięczni zarówno za wpłaty jednorazowe, jak i regularne (np. w formie stałego zlecenia bankowego). Nazwiska Ofiarodawców będziemy publikować w kolejnych numerach WIĘZI.
Wpłaty na rzecz statutowej działalności Towarzystwa „Więź” mogą być odliczane od dochodu jako darowizny. Prosimy o przekazywanie wpłat, także dewizowych, na konto:

Wesprzyj Więź

Towarzystwo „Więź”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
nr 79 1020 1156 0000 7702 0067 6866
z dopiskiem:
darowizna na rzecz działalności statutowej Towarzystwa „Więź”

Prosimy także o polecanie prenumeraty redakcyjnej naszego pisma swoim Bliskim i Przyjaciołom. Warunki prenumeraty na rok 2014 – zob. s. 239.

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ
 

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.