Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Wybiórczość to nie zaleta

Książka, którą oddaje w ręce czytelniczek i czytelników krakowski dominikanin, trafia w czas gorących sporów wokół poruszanej przez nią tematyki. Autor jest tego świadomy. Przyznaje, że dotyka „problemów niesłychanie ważnych dla dzisiejszej debaty publicznej”. Jarosław Kupczak, znany dotychczas z publikacji o teologii ciała Karola Wojtyły/Jana Pawła II – obdarzając swoją nową monografię tytułem „Teologiczna semantyka płci” – sugeruje, że zaprezentuje w niej własną wizję podejmowanej tematyki. Tytuł budzi także nadzieje na uporządkowanie olbrzymiego zamieszania pojęciowego związanego z problematyką płci oraz na systematyczną refleksję dogmatyczną nad poruszanymi zagadnieniami. Niestety nadzieje te nie zostają zaspokojone.
Pierwszym krokiem każdej naukowej monografii powinno być wyjaśnienie znaczenia stosowanych w niej pojęć. Oczekiwanie tego rodzaju eksplikacji rośnie w pracy na temat semantyki. Wprawdzie kilka uwag z Wprowadzenia ujawnia podstawową wiedzę Autora na temat rozróżnienia na płeć biologiczną i kulturową (ang. gender), ani jednak w tej, ani w dalszej części książki nie znajdziemy opracowania i zróżnicowanej oceny wielu dawniejszych i współczesnych koncepcji relacji jednej do drugiej. Znajdziemy jedynie jasne odrzucenie takiego ujęcia, w którym oba te pojęcia traktuje się jako rozdzielne. Milczeniem pominięte zostaje natomiast zdecydowana większość teorii z zakresu gender studies, które widzą ich związek w sposób bardziej złożony. Co więcej, w pracy na próżno szukać jednego, jasnego sformułowania, jak Jarosław Kupczak rozumie płeć.

To jest fragment artykułu. Pełny tekst – w kwartalniku WIĘŹ wiosna 2014 (dostępny także jako e-book).

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.