Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Bóg ma tylko gender

Występowanie obok siebie w Biblii męskich i kobiecych obrazów Boga jest jednym z głównych argumentów na rzecz podstawowej biblijnej prawdy o równości płci: Bóg stworzył człowieka na swój obraz jako mężczyznę i kobietę. W jednym przynajmniej biblijnym passusie prawda ta została oddana z pomocą szczególnej gry językowej. W 32 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa lud Izraela przedstawiany jest jako „Nie-Jego Dzieci” czyli potomstwo, które zgrzeszyło przeciw Bogu – „zwyrodnienie, pokolenie zwichnięte, nieprawe” (por. Pwt 32,5 n.). Cały ten krytyczny fragment kończy zagadkowy (przynajmniej po polsku) zwrot do Izraela: „Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził” (Pwt 32, 18).
W polszczyźnie trudno oddać szczególną grę znaczeń zawartą w hebrajskim oryginale. We frazie „Skała, która zrodziła” występuje czasownik określający stricte męski sposób przekazywania życia – poczęcie (w domyśle: „z nasienia”). Natomiast drugi czasownik – użyty w zdaniu „Bóg, który cię zrodził” – określa w oryginale czynność stricte kobiecą: rodzenie dzieci. W taki oto sposób w jednej skondensowanej frazie splotły się ze sobą metafory męska i żeńska, z pomocą których biblijny autor próbował przybliżyć tajemnicę Boga-Stwórcy.

Wesprzyj Więź.pl

To jest fragment artykułu. Pełny tekst – w kwartalniku WIĘŹ wiosna 2014 (dostępny także jako e-book).

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.