Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Modlimy się Skwarnickim

Wesprzyj Więź

Dziś w Tyńcu pogrzeb Marka Skwarnickiego. Nie zdążę nic więcej o nim napisać, więc tylko – zgodnie z tytułem tego bloga – lepiej krótko niż wcale…

Wesprzyj Więź.pl

Spośród wielu dokonań i zasług jego 83-letniego życia chciałbym tu wspomnieć tylko jedno, które służy wszystkim polskim katolikom. Było to, jak sądzę, jego życiowe zadanie. To właśnie Marek Skwarnicki – jako człowiek głębokiej wiary, a jednocześnie poeta i publicysta, sprawnie władający polszczyzną – został poproszony o opracowanie przekładu psalmów na język polski w ramach posoborowej reformy liturgicznej. Korzystając z tłumaczenia filologiczno-naukowego ojców benedyktynów, Skwarnicki dostosowywał polski tekst psalmów do potrzeb modlitwy, zarówno śpiewanej, jak i recytowanej. Przekład ten został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Nim posługujemy się dziś w liturgii Mszy świętej i w brewiarzu. Można więc powiedzieć, że każdy, kto modli się liturgicznie psalmami, modli się Skwarnickim.

Czytelniku, pomódl się dziś jakimś psalmem w jego intencji…

Podziel się

Wiadomość