Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Historia Potrzebna jest demokratyzacja

Wesprzyj Więź

49-letni Tadeusz Mazowiecki jest członkiem ruchu „Znak“, który angażuje się w życie polityczne kraju jako ściśle powiązane z Kościołem ugrupowanie katolików świeckich. W latach 1961–1971 Mazowiecki był posłem na Sejm. Od czasu, kiedy przestał być członkiem polskiego parlamentu, poświęca się przede wszystkim pełnieniu – piastowanej przez niego już od wielu lat – funkcji redaktora naczelnego warszawskiego katolickiego miesięcznika intelektualnego „Więź”, którego jest założycielem. Mazowiecki jest również wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Należy do ośmiu osobistości „Znaku”, które w dniu 17 stycznia 1976 r. podpisały list protestacyjny przeciwko poprawkom do konstytucji PRL. Działając w tym samym duchu, przewodniczący ówczesnej grupy „Znak” w Sejmie, profesor Stomma, jako jedyny poseł wstrzymał się od głosu podczas głosowania nad nowelizacją. Stomma również nie jest już członkiem polskiego parlamentu. Po długiej przerwie w podróżach zagranicznych Tadeusz Mazowiecki odwiedził w ostatnich dniach Belgię oraz – na zaproszenie przewodniczącego Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich Bernharda Vogla – Republikę Federalną Niemiec.

F.A.Z. FRANKFURT, 31 października. Jak stwierdził w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Tadeusz Mazowiecki, sytuacja w Polsce jest poważna, a trudności wykraczają znacznie poza problem podwyżek cen, które doprowadziły do letnich strajków i zamieszek. Wydarzenia czerwca tego roku pokazały, że głębokie zaniepokojenie społeczeństwa wywołują przede wszystkim kwestie inne niż ekonomiczne: brak możliwości współdecydowania obywateli i brak komunikacji w życiu publicznym i politycznym.
Zdaniem publicysty, w społeczeństwie o tradycji takiej jak polska osiągnięcie wyższego poziomu rozwoju gospodarczego możliwe jest jedynie przy poszanowaniu owej tradycji oraz zakorzenionego w niej systemu wartości etycznych i politycznych. Same decyzje o charakterze ekonomicznym, choć takowe są bez wątpienia konieczne, nie umożliwią przezwyciężenia obecnej sytuacji. Potrzebne są decyzje o charakterze politycznym.

To jest fragment artykułu. Pełny tekst – w kwartalniku WIĘŹ zima 2013 (dostępny także jako e-book).

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.