Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Podziękowania dla Przyjaciół

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel o pomoc finansową. W ostatnim okresie wsparcia udzieliły WIĘZI następujące osoby:

Wesprzyj Więź.pl

Andrzej Biernacki (Warszawa), po raz czterdziesty
Kazimierz Czapliński (Wrocław), po raz piąty
Kamila Lepkowska (Luxemburg), po raz pierwszy
Marcin Przekorzyński (Korosze), po raz pierwszy
Paweł Sawicki (Warszawa), po raz dziewiąty
Marek Wesołowski (Gdańsk), po raz szósty
Jan Wyrowiński (Toruń), po raz czterdziesty czwarty

Jak można pomóc?

Każda forma pomocy jest cenna. Będziemy wdzięczni zarówno za wpłaty jednorazowe, jak i regularne (np. w formie stałego zlecenia bankowego). Nazwiska Ofiarodawców będziemy publikować w kolejnych numerach WIĘZI.
Wpłaty na rzecz statutowej działalności Towarzystwa „Więź” mogą być odliczane od dochodu jako darowizny. Prosimy o przekazywanie wpłat, także dewizowych, na konto:

Wesprzyj Więź

Towarzystwo „Więź”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
nr 79 1020 1156 0000 7702 0067 6866
z dopiskiem:
darowizna na rzecz działalności statutowej Towarzystwa „Więź”

Prosimy także o polecanie prenumeraty redakcyjnej naszego pisma swoim Bliskim i Przyjaciołom. Warunki prenumeraty na rok 2014 – zob. s. 255.

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.