Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Europa z dwóch stron Odry Globalna ekonomia wymaga globalnego ładu

Należałoby sobie życzyć, aby Europejczycy i Amerykanie, świadomi swojej wspólnej historii i łączących ich wartości, znów zaczęli częściej mówić jednym głosem w sprawach związanych z kształtowaniem ładu politycznego i instytucjonalnego w wielobiegunowym świecie. W duchu tych wartości powinniśmy wspólnie poszukiwać rozwiązań wielkich problemów politycznych, gospodarczych, ekologicznych i społecznych, z którymi konfrontowana jest współczesna ludzkość. Wspólnie musimy też przeciwstawić się tym, którzy postępują w sprzeczności z tymi wartościami, powracając do polityki siły i egoistycznego forsowania własnych interesów.
Wyzwaniom XXI wieku nie jesteśmy w stanie sprostać, uprawiając politykę według wzorców XIX-wiecznych – wzorców, których oddziaływanie już w owym czasie było zresztą bardzo negatywne. Dziś jednak konsekwencje podporządkowania polityki globalnej prymatowi siły i egoizmu miałyby charakter wręcz katastrofalny. Od zdolności do rozwiązania prawdziwych wielkich wyzwań ludzkości zależy bowiem już nie tylko los poszczególnych narodów, lecz także przyszłość nas wszystkich. Polityka na miarę XXI wieku nie może zatem być zakładniczką narodowego egoizmu i zazdrosnej walki o władzę. Nieodzowny jest dialog w ramach istniejących organizacji międzynarodowych, ale także współpraca, wyrażająca się poprzez tworzenie nowych instytucji i regulacji prawnych. Domaga się tego usilnie papież Benedykt XVI w swojej encyklice Caritas in veritate, pisząc: „Pilnie potrzebna jest prawdziwa światowa władza polityczna”. […]
Wielu komentatorów stwierdziło, że postulat ustanowienia światowej władzy politycznej jest naiwny i ma charakter zbyt idealistyczny, dodając, że idealizm taki przystoi być może papieżowi, ale w realnym świecie niezbędna jest Realpolitik. Chciałbym pokrótce odpowiedzieć na tę krytykę; skoro bowiem nazywam tutaj zawartą w słowach Benedykta XVI wizję społeczną gospodarką rynkową, i mnie może zostać postawiony zarzut propagowania naiwnego idealizmu.

To jest fragment artykułu. Pełny tekst – w kwartalniku WIĘŹ Lato 2013 (dostępny także jako e-book).

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.