Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ

Bez WIĘZI nie da się żyć – głosi nasze hasło reklamowe. Ale także WIĘŹ nie może żyć bez pomocy swoich Czytelników i Przyjaciół.

Serdecznie dziękując za wszystkie wyrazy uznania dla naszej pracy, ośmielamy się prosić Państwa także o wsparcie finansowe. Przekształcamy WIĘŹ w kwartalnik, ale chcielibyśmy spotykać się z Państwem także częściej. Dlatego chcemy intensyfikować nasze działania w internecie, dążąc do nadania witrynie WIĘZI charakteru opiniotwórczego. Nie będziemy pobierać opłat za dostęp do naszych stron. Naszą dewizą jest przecież otwartość!
            Przyszłość planowanych przedsięwzięć internetowych, ich rozmach i ostateczny kształt zależą jednak od wsparcia finansowego ze strony naszych Przyjaciół. Dlatego kontynuujemy nasz apel: Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ!
 
Jak można pomóc?
 
Każda forma pomocy jest cenna. Będziemy wdzięczni za wszelkie darowizny – zarówno za wpłaty jednorazowe, jak i regularne (np. w formie stałego zlecenia bankowego). Nazwiska Ofiarodawców będziemy publikować w kolejnych numerach WIĘZI oraz w internecie. Prosimy także o polecanie prenumeraty redakcyjnej naszego pisma swoim Bliskim i Przyjaciołom.
Wpłaty na rzecz statutowej działalności Towarzystwa „Więź” mogą być odliczane od dochodu jako darowizny. Prosimy o przekazywanie wpłat, także dewizowych, na konto:
 
Towarzystwo „Więź”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
nr 79 1020 1156 0000 7702 0067 6866
z dopiskiem:
darowizna na rzecz działalności statutowej Towarzystwa „Więź”

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.