Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ma być tak jak jest? (Słowo na sobotę)

Wesprzyj Więź

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania […]. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. Mt 9, 16-17

Wesprzyj Więź.pl

Nowe ubrania młodzieżowe kupuje się obecnie od razu z łatami albo podarte. Taka moda… Dlatego trudniej dziś zrozumieć przypowieść o przyszywaniu nowych łat do starego ubrania. Za to słowa Jezusa o starych bukłakach, do których nie należy wlewać młodego wina, są i czytelne, i bardzo potrzebne. Często bowiem słyszymy argument, że tak jak jest, jest dobrze i tak powinno pozostać. Ktoś proponuje zmiany i spotyka się z oporem, bo ma być po staremu. A dlaczego? Bo tak zawsze było. Ma być tak jak jest, bo jest tak jak ma być… A przecież – mówi Jezus – nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków. Wierność tradycji to nie niezmienność i powtarzanie tego, co było, lecz gotowość do twórczego przetwarzania tradycji do nowych potrzeb. Ma być tak jak jest czy ma być tak jak być powinno?

Moje komentarze do sobotnich czytań biblijnych ukazują się co tydzień w „Gościu Niedzielnym” – zob. tutaj.

Podziel się

Wiadomość