Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Wyłącznie dla grzeszników (Słowo na sobotę)

Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Mk 2, 16

Wesprzyj Więź.pl

Nasz Pan i Mistrz nie stronił od „złego towarzystwa”. Chętnie spotykał się z grzesznikami. Nie stawiał jako warunku uprzedniego nawrócenia. W gościnę do celnika Lewiego przyszedł – wraz z uczniami – wprost z komory celnej, w której ten oszukiwał i gnębił pobożnych Żydów.

Wesprzyj Więź

Wielu było na Jezusa oburzonych. Ta historia wciąż powraca, bo ciągle ktoś otacza się „niewłaściwym” towarzystwem, a nowi współcześni „uczeni w Piśmie” dziwią się i oburzają, krytykują i próbują zakazywać: Czy godzi się tak czynić? Czy nie powoduje to zgorszenia, że ktoś zadaje się z kim nie trzeba, że obnosi się ze swymi kontaktami z „nieodpowiednimi” ludźmi?

A Jezus odpowiada: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Kościół też jest – właściwie wyłącznie – dla grzeszników.

Moje komentarze do sobotnich czytań biblijnych ukazują się co tydzień w „Gościu Niedzielnym” – zob. tutaj.

Podziel się

Wiadomość