Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Drogowskaz

Dziękując Magdalenie Bajer za przypomnienie w lipcowej WIĘZI Zespołu Opinii Etycznych powołanego przez śp. abp. Józefa Życińskiego, pragnę dorzucić swoje wspomnienia o nieodżałowanej pamięci metropolicie lubelskim.
Spotykaliśmy się wielokrotnie przy bardzo różnych okazjach. Był członkiem Rady Programowej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, której przewodniczę. Należałem do kapituły Nagrody „Totus”, któremu to gremium przewodniczył abp Życiński. Byłem przez niego kilkakrotnie zapraszany do udziału w Kongresach Kultury Chrześcijańskiej organizowanych w Lublinie. Wielokrotnie słuchałem referatów naukowych wygłaszanych przez tego wybitnego uczonego. Poznałem go z jego książek zawierających znakomity przekaz o wartościach, które są ważne i o tych sprawach, które są jeszcze ważniejsze. Stawał się w tych pismach prawdziwym drogowskazem dla nas, często zagubionych w trudnych latach polskiej transformacji.

Wesprzyj Więź.pl

Cały tekst w miesięczniku WIĘŹ nr 10/2011 (dostępny także w wersji elektronicznej jako e-book)

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.