Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Nowe elementy mozaiki. Nieznane niemieckie dokumenty dyplomatyczne o Liście Biskupów z 1965 roku

Niemiecka ambasada przy Watykanie, którą w zastępstwie ciężko chorego ambasadora Josefa Jensena kierował Hans Wolf Jaeschke, w ciągu kilku dni dowiedziała się o spodziewanym liście i 10 października 1965 r. poinformowała o tym bońskie ministerstwo spraw zagranicznych w depeszy następującej treści: „Z bezwzględnie wiarygodnego źródła dowiaduję się, że polski episkopat przygotował obszerne pismo do niemieckiego episkopatu, które ma być 11 listopada przekazane przewodniczącemu fuldeńskiej konferencji biskupów kardynałowi Döpfnerowi. Pismo to, przedstawiając w sposób racjonalny historię obydwu narodów, ma wyrażać dążenie do wzajemnego zrozumienia. Starając się wzbudzić sympatię dla sytuacji Polaków, ma ono ze zrozumieniem potraktować położenie Niemców, w szczególności wypędzonych, w jakim znaleźli się po wydarzeniach okresu wojennego i powojennego. Głównym celem pisma jest najwyraźniej – także ze względu na wizytę papieża w Częstochowie, do której dąży polski episkopat – przeciwdziałanie negatywnemu wrażeniu, jakie powstało nie tylko w Niemczech wskutek wywodów kardynała Wyszyńskiego we Wrocławiu 31 sierpnia. Ambasada zastrzega sobie możność przesłania dalszych doniesień, gdy tylko uda się uzyskać bliższe informacje na temat tekstu wspomnianego pisma”.

Wesprzyj Więź.pl

Cały tekst w miesięczniku WIĘŹ nr 1/2011 (dostępny także w wersji elektronicznej jako e-book)

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.