Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Apel do Przyjaciół „Więzi”

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o pomoc. Znaleźliśmy się bowiem – ufamy, że tylko przejściowo – w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jak nietrudno zgadnąć, wydawanie intelektualnego miesięcznika i poważnych książek nigdy nie było działalnością zyskowną, obecnie jednak nasze kłopoty się zwielokrotniły.
Wyczerpują się dotychczasowe sposoby pokrywania deficytu. Zanim powstanie nowy stabilny system finansowania „Więzi”, ośmielamy się prosić Państwa o wsparcie finansowe. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasza praca i oferowane przez nas publikacje spotykają się z Państwa uznaniem. Prosimy zatem także o polecanie prenumeraty naszego miesięcznika swoim Bliskim i Przyjaciołom oraz nabywanie książek Biblioteki „Więzi”.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Wpłaty na rzecz statutowej działalności Towarzystwa „Więź” mogą być odliczane od dochodu jako darowizny. Wpłaty, także dewizowe, można przekazywać na konto:
Towarzystwo „Więź”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
nr 79 1020 1156 0000 7702 0067 6866

Każda forma pomocy jest cenna – będziemy wdzięczni zarówno za wpłaty jednorazowe, jak i za regularne wsparcie. Nazwiska Ofiarodawców będziemy publikować w kolejnych numerach naszego pisma. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Zbigniew Nosowski
prezes Towarzystwa „Więź”
redaktor naczelny miesięcznika „Więź”

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.