Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Apel do Przyjaciół „Więzi”

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o pomoc. Znaleźliśmy się bowiem – ufamy, że tylko przejściowo – w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jak nietrudno zgadnąć, wydawanie intelektualnego miesięcznika i poważnych książek nigdy nie było działalnością zyskowną, obecnie jednak nasze kłopoty się zwielokrotniły.

Wyczerpują się dotychczasowe sposoby pokrywania deficytu. Zanim powstanie nowy stabilny system finansowania „Więzi”, ośmielamy się prosić Państwa o wsparcie finansowe. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasza praca i oferowane przez nas publikacje spotykają się z Państwa uznaniem. Prosimy zatem także o polecanie prenumeraty naszego miesięcznika swoim Bliskim i Przyjaciołom oraz nabywanie książek Biblioteki „Więzi”.

Wesprzyj Więź.pl

Wpłaty na rzecz statutowej działalności Towarzystwa „Więź” mogą być odliczane od dochodu jako darowizny. Wpłaty, także dewizowe, można przekazywać na konto:

Wesprzyj Więź

Towarzystwo „Więź”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
nr 79 1020 1156 0000 7702 0067 6866

W obecnej sytuacji każda kwota ma dla nas wielkie znaczenie; będziemy wdzięczni zarówno za wpłaty jednorazowe, jak i za regularne wsparcie. Nazwiska Ofiarodawców będziemy publikować w kolejnych numerach naszego pisma. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Zbigniew Nosowski
prezes Towarzystwa „Więź”
redaktor naczelny miesięcznika „Więź”

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.