Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Od redakcji

Szanowni Państwo,

Wesprzyj Więź.pl

Czerwcową „Więź” oddajemy do druku w dniach, gdy do Polski przyjeżdża Benedykt XVI. Radość i wielkie oczekiwania wobec tej pielgrzymki spotykają się z niepewnością, jak Polacy przyjmą nowego papieża. Czytając te słowa, znają już Państwo odpowiedź na to pytanie. Nasze refleksje nad treścią katechezy papieskiej – za miesiąc.

Wesprzyj Więź

W tym miesiącu głównym tematem „Więzi” jest zaś: „Moralna poprawność, moralna niepoprawność”. Jest to dalszy ciąg naszego namysłu nad tym, jak żyć w społeczeństwie pluralistycznym, w którym brak zgody co do podstawowych wartości. Taka sytuacja stwarza pokusę – mimo deklarowanej z różnych stron chęci dialogu – narzucania własnego widzenia świata także tym, którzy go nie podzielają. Chwalebny zamiar znalezienia pewnego „moralnego minimum” – zbioru wartości, na które gotowi byliby zgodzić się wszyscy – prowadzi nieraz do próby arbitralnego narzucenia wszystkim „moralnej poprawności”, której odrzucenie ma stawiać poza kręgiem ludzi cywilizowanych.
Zjawisko moralnej poprawności ma jednak różne przejawy środowiskowe, co przekonująco pokazuje Tomasz Terlikowski. O tym zjawisku piszemy także na przykładzie skandali w sztuce. Dyskutujemy o szarganiu świętości i szarganiu świeckości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi zaś, jakie granice zakreśla wolności prawo.

Rzecz jasna, publikowana w tym numerze dyskusja o Instytucie Pamięci Narodowej została nagrana jeszcze przed wybuchem sprawy ks. Czajkowskiego (zob. komunikat na stronie 4).

Zbigniew Nosowski

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.