Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Dekalog internauty

Niniejszy tekst jest propozycją przygotowaną z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu obchodzonego w Kościele katolickim w Polsce w trzecią niedzielę września.

Wesprzyj Więź.pl

Autorami “Dekalogu internauty” są: rodzina internautów – Urszula, Marek, Dominika i Piotr Augustynowie – oraz ks. Józef Kloch. “Dekalog” ten powstał w wyniku dyskusji prowadzonych w lutym i w lipcu 2002 r. Bezpośrednim impulsem do rozmów było styczniowe orędzie Jana Pawła II na Dzień Środków Społecznego Przekazu poświęcone w całości kwestiom internetu, podobnie jak dwa późniejsze, lutowe dokumenty Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

Jest to jednocześnie próba zwrócenia – w skrótowy sposób – uwagi na problemy, jakie wiążą się z użytkowaniem internetu. Wiele tego typu dyskusji odbywało się w Polsce, także na łamach “Więzi”: nr 2/2001, nr 1/2002. [Red.]

1. Nie traktuj komputera jak bożka.

2. Miej świadomość, po co przed nim zasiadasz.

3. Pamiętaj, że za drzwiami internetu nie wszystko jest dobre.

4. Czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko; poszerzaj swoją wiedzę.

5. Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem.

6. Nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci.

7. Nie – piractwu i hackerom.

Wesprzyj Więź

8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych.

9. Nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci.

10. Ani nie zastępuj przyjaciół komputerem.

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.