Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Szkicując mapę intelektualną

Polski katolicyzm to rzeczywistość bardzo bogata – obejmująca i przydrożne kapliczki, i rozśpiewane wspólnoty młodzieżowe, i duszpasterstwo masowe, i rozdyskutowane środowiska polityczne, i rozmodlone klasztory, i myślicieli badających znaki naszych czasów.

Wesprzyj Więź.pl

Przed 10 miesiącami, w grudniu 1998 r., poświęciliśmy numer “Więzi” szkicom do mapy polskiego katolicyzmu. Opisywaliśmy w nim wybrane formacje ideowe i style myślenia o życiu publicznym. Tym razem chcemy skupić się na niektórych obszarach i problemach życia intelektualnego polskich katolików. Jesteśmy bowiem przekonani, że przyszłość polskiego katolicyzmu rodzi się – nie wyłącznie, ale również – w wysiłku umysłów.

Wesprzyj Więź

Po to Pan Bóg dał nam rozum, byśmy go mądrze używali. Znaczenie pracy intelektualnej przypomniała ostatnio także encyklika “Fides et ratio”. Komentując ją przed kilkoma miesiącami na tych łamach, o. Jan Andrzej Kłoczowski pisał: “Papież wierzy w rozum, wierzy w sensowność pracy człowieka myślącego”. W tym numerze “Więzi” ks. Dariusz Oko stawia tezę, że “dzisiaj bardziej niż heroizmu krwi potrzeba nam heroizmu myślenia, heroizmu bycia mądrym”.

Proponujemy Państwu zatem namysł nad problemami polskiego katolicyzmu w dobie globalizacji, a zwłaszcza nad stanem teologii między Odrą a Bugiem. W rozmowach z rektorami uczelni katolickich szukamy odpowiedzi, jak szkoły te przygotowują katolickie elity XXI wieku. Zastanawiamy się nad nowymi wyzwaniami, przed którymi stoi obecnie Duszpasterstwo Akademickie. Prezentujemy też intelektualne portrety dwóch wybitnych myślicieli współczesnego Kościoła w Polsce – ks. Józefa Tischnera i o. Macieja Zięby. Zamieszczone w dziale “Nad książkami” refleksje inspirowane internetową powieścią teologiczną pióra ks. Tomasza Węcławskiego to przykład, jak w ciekawy i twórczy sposób można w Polsce teologicznie odpowiadać na wyzwania współczesności.

Mapa intelektualna polskiego katolicyzmu jest tu – rzecz jasna – zaledwie naszkicowana. Ale ufamy, że szkic ten da nam wszystkim do myślenia.

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.