Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Zespół

Rada Naukowa

dr hab. Grzegorz Pac

historyk, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca redaktora naczelnego „Więzi”

ks. dr hab. Stanislaw Adamiak

teolog, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu

prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

literaturoznawca, kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej oraz Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki

filozof, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Etyki KUL

dr hab. Sławomir Sowiński

politolog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

ks. prof. dr hab. Jan Sochoń

filozof, kierownik Katedry Filozofii Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Inka Słodkowska

socjolog (Instytut Studiów Politycznych PAN)

dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk

profesor uczelni i kierownik w Zakładzie Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym (Uniwersytet Warszawski), arabistka, iranistka, islamolożka, redaktorka „Więzi”

ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

teolog, kierownik Sekcji Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Marek Rymsza

socjolog, kierownik Zakładu Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, doradca ds. społecznych prezydenta RP Andrzeja Dudy

dr hab. Michał Paluch OP

teolog, rektor Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie

dr hab. Józef Majewski

teolog, medioznawca, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Michał Królikowski

profesor w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat

prof. dr hab. Krzysztof Koseła

socjolog, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW, kierownik Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych i Zespołu Socjologii Religii w Instytucie Socjologii UW

ks. prof. dr hab. Adam Kalbarczyk

teolog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Mirosława Grabowska

socjolog (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej

prof. dr hab. Andrzej Friszke

historyk (Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas), redaktor „Więzi”

ks. dr hab. Andrzej Draguła

teolog, pracownik Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor „Więzi”

bp dr hab. Andrzej Czaja

biskup diecezji opolskiej, teolog

s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

filozof, etyk, kierownik Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

dr hab. Elżbieta Adamiak

Profesor teologi dogmatycznej i fundamentalnej na Uniwersytecie Koblenz-Landau

Członkowe Laboratorium „Więzi”

dr Robert Żurek

historyk, dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”

dr Marta de Zuniga

politolog z Instytutu Nauk Politycznych UW, zastępczyni dyrektora Polskiego Centrum Kulturalnego w Londynie

Marek Zając

publicysta, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

Piotr Wojciechowski

pisarz, scenarzysta, publicysta

Tomasz Wiścicki

prawnik, publicysta

dr hab. Monika Waluś

teolog

Marta Titaniec

politolog, sekretarz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezeska Fundacji św. Józefa

Mateusz Środoń

malarz ikon

dr Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

filozof, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

teolog, wykładowca, publicysta

Jerzy Sosnowski

pisarz, publicysta, redaktor „Więzi”, prowadzi audycje w Radiu Nowy Świat

dr Tomasz Snarski

adwokat, doktor nauk prawnych, filozof

Konrad Sawicki

teolog, publicysta, zastępca redaktor naczelnej portalu Aleteia.pl

Maria Rogaczewska

doktor socjologii, redaktorka „Więzi”

Marcin Przeciszewski

historyk, publicysta, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej

Tomasz Ponikło

socjolog, publicysta, redaktor

Mirosław Pilśniak OP

teolog, duszpasterz (Dominikański Ośrodek Rodziny), prezes Fundacji „Sto Pociech”

Jarema Piekutowski

Jarema Piekutowski, socjolog, kierownik projektów badawczych, członek zespołu „Nowej Konfederacji”

dr Joanna Petry Mroczkowska

filolog, eseistka

dr Jan Olaszek

historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej

Zbigniew Nosowski

socjolog i teolog, redaktor naczelny kwartalnika „Więź” i dyrektor programowy Laboratorium „Więzi”

Maciej Müller

historyk, publicysta

ks. Grzegorz Michalczyk

krajowy duszpasterz środowisk twórczych

Agnieszka Magdziak-Miszewska

publicystka „Więzi”, koordynatorka projektu Korzenie, była ambasador RP w Izraelu

ks. dr Andrzej Luter

duszpasterz, publicysta, ekumenista, redaktor „Więzi”

Tomasz Kycia

dziennikarz, medioznawca, teolog, redaktor „Więzi”

Michał Kurkiewicz

historyk, publicysta, pracownik IPN

dr Ksawery Knotz OFMCap.

teolog, duszpasterz małżeństw

Ewa Kiedio

filolog polski, redaktor „Więzi”

Paweł Kądziela

historyk literatury, dyrektor wydawnictwa „Więź”

dr Anna Karoń-Ostrowska

filozof, redaktor „Więzi”

Wojciech Jędrzejewski OP

duszpasterz, publicysta

Damian Jankowski

polonista, redaktor serwisu Wiez.pl

Katarzyna Jabłońska

krytyk filmowy, redaktor „Więzi”

Szymon Hołownia

dziennikarz, publicysta, polityk

Jakub Halcewicz

redaktor naczelny serwisu Wiez.pl, redaktor „Więzi”

Cezary Gawryś

filozof, teolog, redaktor „Więzi”

dr Sebastian Duda

filozof, teolog, redaktor „Więzi”

dr Krzysztof Dorosz

eseista, sekretarz generalny Polskiego PEN Clubu

Paweł Dobrowolski

teatrolog, dyrektor festiwalu Nowe Epifanie/Gorzkie Żale

dr Wiesław Dawidowski OSA

teolog, prowincjał polskich augustianów

Piotr Czekierda

politolog, współzałożyciel i prezes zarządu Collegium Wratislaviense i rektor Collegium Leonardinum

dr Piotr M. A. Cywiński

historyk, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Konrad Ciesiołkiewicz

menedżer, psycholog i politolog, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG, współkoordynator projektu Oczyszczalnia

Jacek Cichocki

socjolog, współpracownik DELab UW, członek Rady Programowej projektu Oczyszczalnia

Ewa Buczek

publicystka, sekretarz redakcji „Więzi”, członkini Rady Programowej projektu Oczyszczalnia

Jacek Borkowicz

historyk, publicysta „Przewodnika katolickiego”

Bogumiła Berdychowska

historyk, publicystka (Forum Polsko-Ukraińskie), redaktorka „Więzi”

Bartosz Bartosik

bohemista, sekretarz Laboratorium „Więzi”, redaktor „Więzi”, członek Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej