Jesień 2021, nr 3

Zamów

Recenzje

Przemysław Prekiel, „Znad Wilii” 2021, nr 2

Sam autor przyznaje, że jest zwolennikiem abolicjonizmu, a papieską korektę traktuje jako powrót do ewangelicznego radykalizmu z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nie bez znaczenia jest tu największy przymiot Boga – Boże miłosierdzie, które odgrywa kolosalną rolę w podejściu do winy i kary wszystkich wierzących. W przeszłości bowiem Kościół nie wykluczał przypadków usprawiedliwionego karania śmiercią, podkreślając jednak, […]
Więcej

Ignacy Dudkiewicz, „Nowe Książki” 2021, nr 6

Tomasz Snarski wskazuje wiele powodów, dla których jest zwolennikiem abolicjonizmu, sprawnie referując argumenty na jego rzecz. Korzysta przy tym z różnorodnych narzędzi i dorobku różnych nauk. Jako prawnik i filozof wykorzystuje swoje interdyscyplinarne kompetencje, by do tej tematyki podejść z różnych perspektyw, a także wskazać, w których miejscach filozofia (oraz teologia) przecinają pola zainteresowań z […]
Więcej

Ks. Andrzej Draguła, Więź.pl

Książka „Kościół katolicki wobec kary śmierci” jest bardzo udaną próbą zebrania argumentów, przedstawienia stanowisk i ukazania stanu debaty na temat wykonywania kary śmierci, także w jej historycznym rozwoju. Autor nie ogranicza się jednak do przedstawienia ewolucji nauczania Kościoła katolickiego na temat kary śmierci, ale – zgodnie z podtytułem: „Między prawem a filozofia i teologią” – sytuuje […]
Więcej

Wojciech Tumidalski, „Rzeczpospolita”, dodatek „Rzecz o Prawie”, 9.03.2021

Poglądy Kościoła na karę śmierci ewoluowały przez stulecia. Książka Tomasza Snarskiego ciekawie konfrontuje kościelne nauki z prawem i filozofią. Dziś Katechizm Kościoła Katolickiego bezwarunkowo sprzeciwia się karze śmierci, co przekonująco wzmacnia argumenty o ochronie życia. […] Czy to wielka zmiana? Kongregacja Nauki Wiary w 2018 r. mówiła jedynie o drobnej korekcie, ale autor książki nie […]
Więcej

Przemysław Prekiel, „Znad Wilii” 2021, nr 2

Sam autor przyznaje, że jest zwolennikiem abolicjonizmu, a papieską korektę traktuje jako powrót do ewangelicznego radykalizmu z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nie bez znaczenia jest tu największy przymiot Boga – Boże miłosierdzie, które odgrywa kolosalną rolę w podejściu do winy i kary wszystkich wierzących. W przeszłości bowiem Kościół nie wykluczał przypadków usprawiedliwionego karania śmiercią, podkreślając jednak, […]
Więcej

„Przegląd Polityczny” 2021, nr 166

„Felice, Milena, Dora” to obszerny esej Andrzeja Stanisława Kowalczyka poświęcony trzem kobietom bliskim Franzowi Kafce. Poznajemy ich losy już po rozstaniu z autorem „Procesu”. Życie każdej z nich bezlitośnie naznaczyła Wielka Historia. Zwłaszcza w latach trzydziestych musiały się one zmierzyć z narastającym z roku na rok zagrożeniem ze strony III Rzeszy, a w przypadku jednej […]
Więcej

Magdalena Bajer, „Nowe Książki” 2021, nr 4

Ciągle jeszcze gros czytających Polaków nie zna, jak mi się zdaje, większości tekstów literackich powstałych na emigracji, niedostępnych w ojczyźnie przez prawie pół wieku. Zasługę niemałą w wypełnianiu tej luki ma „Więź”, pomnożoną właśnie o tom Wacława A. Zbyszewskiego „Ludzie, których znałem”. […] Do lektury obecnego tomu przygotowuje wstęp Rafała Habielskiego, który razem z Pawłem […]
Więcej

Wojciech Stanisławski, „Sieci” 28.12.2020-3.01.2021

Wacław Zbyszewski, publicysta „Czasu” i „Słowa”, dyplomata, emigrant, przez całe życie żył trochę w cieniu, o paradoksie, młodszego rok brata Karola (a i ten cień nie był, przyznajmy, zbyt wysoki: ile w końcu osób rozkoszuje się po dziś dzień najdoskonalszym w polszczyźnie pamfletem „Niemcewicz od przodu i tyłu”?!). O tym, że niepowtarzalna mieszanina arogancji, dezynwoltury […]
Więcej

„Kraków” 2021, nr 6

Atutem jest to, że układając tom Wacława A. Zbyszewskiego, Biblioteka „Więzi” sięgnęła po sprawdzony klucz – zebrała jego osobiste wspomnienia o ważnych bądź po prostu ciekawych polskich postaciach i życiorysach minionego wieku (pierwotnie były to często artykuły pośmiertne, ale nawet wtedy nie miały formy panegiryku). Wystarczy podać kilka opisanych (zawsze barwnie, ba – czasem nieco […]
Więcej

„Przegląd Polityczny” 2021, nr 165

Książka rewelacja! W „Ludziach, których znałem” Wacława A. Zbyszewskiego (1903-1985) odnajdujemy kilkadziesiąt wspomnień o ważnych postaciach polskiego życia politycznego i kulturalnego XX wieku (od Adolfa Bocheńskiego, przez Stanisława Cata Mackiewicza, do Ksawerego Pruszyńskiego). Trudno dziś orzec, czy z własnej inicjatywy, czy za namową redaktorów pism, z którymi współpracował (paryska „Kultura” czy londyńskie „Wiadomości”), Zbyszewski stworzył […]
Więcej