Jesień 2022, nr 3

Zamów

Recenzje

Janusz Poniewierski, „Znak” 2016, nr 2

Katolicyzm po rozpadzie. Spotkanie wokół jesiennej „Więzi”

W Polsce ukazało się już sporo książek o papieżu Franciszku, w większości mają one jednak charakter biograficzny. Znaczenie i wyjątkowość pracy kard. Kaspera polega na tym, że jest ona teologiczną próbą zrozumienia obecnego pontyfikatu. 

Z pewnego punktu widzenia rację mają ci, którzy uważają Franciszka za rewolucjonistę. Bo to, co proponuje nam (i całemu Kościołowi) papież, to rewolucja w pierwotnym tego słowa znaczeniu: powrót do źródeł Ewangelii jako druga ku przyszłości. To rewolucja miłosierdzia.

Cała recenzja dostępna jest na stronach miesięcznika Znak.