Kiermasz e-booków i książek

Jesień 2022, nr 3

Zamów

Recenzje

Anna Olmińska, „Kultura Liberalna” 2015, nr 25

Maria Cwietajewa nazwała ją w jednym z wierszy Anną Wszechrosji. Isaiah Berlin twierdził, że łączy go z nią komunia dusz. Osip i Nadieżda Mandelsztamowie byli jej serdecznymi przyjaciółmi. Josif Brodski powiedział o niej, że ma dar zamieniania ludzi w homo sapiens. Malował ją Modigliani. Córka Stalina spóźniła się na kolację z ojcem, bo zaczytała się […]
Więcej

Zbigniew Masternak, „Twórczość” 2012, nr 10

Wywiad-rzeka to owoc kilku lat rozmów Czapczyka z Kubiakiem. (…) Czapczyk tak poprowadził wywiad, że czyta się go jak wspaniałą opowieść o człowieku, który żył obok nas, a jednak jakby widział wszystko zupełnie inaczej niż my – przez pryzmat wieków. Z tej perspektywy niczym dla niego było pięćdziesiąt lat PRL – ot, kolejny najazd barbarzyńców, […]
Więcej

Adam Szostkiewicz, „Nowe Książki”

Teksty Strzelczyka wyrażają przeświadczenie, że jeśli Kościół potrafi przekazać ludziom od niego oddalonym swoją opowieść, popartą wiarygodnym doświadczeniem egzystencjalnym i duchowym, może to być opowieść przekonująca. Niewielki tom tekstów ks. Strzelczyka nie jest lekturą łatwą, lekką i przyjemną. Sam autor podkpiwa zresztą z częstej u teologów „tendencji do bycia bufonami”, co naturalnie podważa ich wiarygodność. […]
Więcej

Bartosz Wieczorek, „Przegląd Powszechny” 2012, nr 11

Rozmowy Tomasza Ponikły zebrane w książce „Szachy ze Złym”, w których o diable wypowiadają się teologowie, psycholodzy i filozofowie, jawią się jako rzecz ciekawa, oryginalna, w sposób świeży próbująca włączyć dyskurs o złu i diable do naszego rozumienia człowieka – i to niezależnie od kwestii wiary poszczególnych rozmówców w realną obecność szatana. (…) Każda z […]
Więcej

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 1

Dotychczasowe publikacje porządkowały teksty z „Notatnika” według klucza tematycznego czy też gatunkowego. Decyzja uprawniona, pozbawiająca jednak czytelnika dodatkowej przyjemności, jaką daje teraz obcowanie z różnorodnością gatunkową i stylistyczną rubryki. Uproszczone sądy każą czasem widzieć w Stempowskim erudytę odwróconego ku przeszłości, cyzelującego frazę klasyka, w którym współczesność nie budzi emocji. „Notatnik” czytany w kształcie integralnym pokazuje […]
Więcej

Wojciech Kaliszewski, „Nowe Książki” 2010, nr 7

Ponieważ są to podróże podejmowane z własnej i nieprzymuszonej woli, z ciekawości i dla własnej przyjemności, my, czytelnicy, przeżywamy je także emocjonalnie i z pasją. (…) Jeśli widzieć w „Podróżach…” przysłowiowy „groch z kapustą”, na co przecież liczni czytelnicy Gomulickiego – podążając tropem Tuwimowskich zabaw – zwracali uwagę, to trzeba powiedzieć, że z tej mieszanki […]
Więcej

Krzysztof Dybciak, „Ethos” 29(2016), nr 1(113)

Obecnie twórczość Bobkowskiego obejmuje ponad dziesięć tomów gęstej semantycznie prozy, a wartościowa literatura przedmiotu na jego temat liczy sto kilkadziesiąt pozycji. Potężny tom autorstwa Macieja Nowaka jest jednak wyjątkowy – to nie tylko najobszerniejsza rozprawa o Kosmopolaku z Gwatemali (…), ale również najpełniejsza interpretacja jego skomplikowanej twórczości. Ponadto dzieło polonisty z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ma […]
Więcej

Adam Szostkiewicz, „Nowe Książki” 2018, nr 11

Książka jest rodzajem biografii, ale jej autorka, Izabela Broszkowska, nie kryje, że łączy ją z Tadeuszem Fedorowiczem pokrewieństwo i że odegrał on w jej życiu ważną rolę. Sama nazywa swe dzieło „opowieścią rodzinną”, co okazuje się dobrym określeniem charakteru tej publikacji. (…) „Przypadki” księdza Tadeusza można też czytać jako przyczynek do historii polskiej inteligencji o […]
Więcej

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 19

„Nowojorski pasjans”, praca stricte naukowa, kładąca fundament pod przyszłą monografię PIN-u i oświetlająca ważny fragment biografii dwóch wybitnych poetów, przynosi równocześnie żywy i dramatyczny obraz losów naszej wojennej emigracji intelektualnej. Wzniosłe idee ścierają się tu z prozą życia, dalekowzroczne myślenie o przyszłości polskiej kultury łączyć trzeba na przykład z upokarzającymi staraniami o prawo wyjazdu do […]
Więcej

Adriana Szymańska, „Nowe Książki” 2018, nr 11

Trzeba przeczytać tę książeczkę, żeby odkryć pasję współdziałania autora z podopiecznymi, jego troskę o los każdego spotkanego człowieka, o jego kruchość i cierpienie. Zaginięcie Krzysztofa Grzywocza w Alpach latem ubiegłego roku napełniło smutkiem wiele osób. Miał rzesze przyjaciół, których pozbawił swojej opieki i tkliwości. Pociechy muszą szukać w jego pismach, gdyż ich obiektem i celem […]
Więcej