Jesień 2022, nr 3

Zamów

Recenzje

„Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 2

Miłosz stwierdza: „Nie ma arcydzieł, jest człowiek, który chce coś zrobić: i to od samego siebie trzeba zaczynać, jeżeli chce się zrobić coś ważnego. Wiele ciekawych i cennych zapisów jest w tych listach Miłosza, np. to, co pisze o Słowackim i Gombrowiczu, Miazdze, o Warszawie i o bajorowatości Polski.
Więcej

Magdalena Bajer, „Rzeczpospolita” 3.12.2013

Czytelnik „Wyzywającej miłości” dowiaduje się, że orientacja jej bohaterów nie sprowadza się wyłącznie do seksu, nie ogranicza emocjonalnej sfery osobowości, że ta sfera  jest  w swoim wyrazie, poziomie, formach tak samo zróżnicowana, tak samo bogata jak u osób heteroseksualnych. Osoby homoseksualne są jednak dziećmi tego samego Boga, jeśli Mu wierzą, to starają się żyć wedle […]
Więcej

„Opiekun. Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej”

 „Szału nie ma, jest rak” to rozmowa Katarzyny Jabłońskiej z ks. Janem Kaczkowskim, która już od samego początku może wzbudzać kontrowersje, a wielu nawet zbulwersować i zszokować. Może też budzić skrajne emocje, od buntu do empatii i wzruszenia. Jednak nie tym, czego moglibyśmy się spodziewać, czyli szczegółową historią choroby i jej przeżywania przez ks. Jana. […]
Więcej

Ewa Anna Piasta, „Studia Niemcoznawcze” 2008, tom XXXVIII

Bolewski z właściwą sobie przenikliwością usiłuje zanurzyć się wraz z czytelnikiem w nieprzeniknioną głębię człowieka i zwrócić uwagę na wielość aspektów zawartych w dziełach geniusza literatury niemieckiej. Książka ta przyczyni się z pewnością do głębszego spojrzenia na związki miedzy życiem poety a jego bohaterami.
Więcej

Wybór recenzji

Książkę spaja motyw podróży (…). Bobkowski to człowiek w drodze, w nieustannym ruchu, nie tylko fizycznym, ale – przede wszystkim – intelektualnym i duchowym. Bobkowski był podróżnikiem niesłychanie sensualnym. Chłonął rzeczywistość  wzrokiem i węchem, aby oddać urodę „skóry” świata za pomocą kilku precyzyjnych pociągnięć pióra. Maciej Urbanowski, „Dziennik” 14 VII 2006 Wszystko napisane najklarowniejszą, najpiękniejszą […]
Więcej

„Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 2

Miciński nie był dekadentem, bo chociaż miał, jak sam mówił, obsesję piekła, to jednak głównie obchodziło go zbawienie. I to był jego węzeł nie do rozplątania: bał się potępienia i w Bogu widział główny sens życia, ale czuł, czy nosił w sobie piekło, które, jakby immanentnie z nim związane, starał się unierzeczywistnić, zetrzeć w NIC. […]
Więcej

Agnieszka Papieska, „Nowe Książki” 2012, nr 7

Imponująca rozmiarem korespondencja Czesława Miłosza wzbogaciła się o kolejny ważny tom − listowny dialog z Jerzym Andrzejewskim, wysoko przez Miłosza ceniony ze względu na długotrwałość przyjaźni z autorem Ładu serca. […] Książka wydana w Bibliotece „Więzi”, co już jest znakiem jakości, została starannie opracowana przez Barbarę Riss, której gruntowne przypisy, obejmujące biografie i twórczość obydwu […]
Więcej

Jan Turnau, „Gazeta Wyborcza”, 7-8 lipca 2012

Odnotuję parę wydanych ostatnio książek, które spinają po swojemu Europę. W tłumaczeniu Marii Żurowskiej Biblioteka Więzi wydała trzy książki Raïssy Maritain, Żydówki, żony sławnego francuskiego filozofa katolickiego Jacques’a Maritaina: jej rzecz o malarzu: „Chagall, czyli burza zaczarowana” (z rysunkami malarza), „Poezje” oraz niezwykły „Dziennik”. Autorka „Wielkich przyjaźni”, wydanych też kiedyś przez Więź, okazała tutaj swoją […]
Więcej

„Tygodnik Powszechny”, Lektor

„Folklor tamtych lat”, pisany głównie w latach 80., po wprowadzeniu stanu wojennego, kilkumiesięcznym internowaniu autorki i jej powrocie z Paryża, gdzie przeszła ciężką operację, miał być świadectwem tamtego czasu, nie sprowadzonym tylko do suchych faktów, które nie oddają w pełni klimatu epoki ani motywacji uczestników wydarzeń, ich lęków i nadziei. Książka w zaplanowanym kształcie nie […]
Więcej

Recenzje książki w pismach: „Arcana”, „Notes Wydawniczy”, „Nowe Książki”, „Odra”, „Rzeczpospolita”, „Wiadomości Ziemiańskie”

Książka wspaniała, jakże potrzebna czasom współczesnym. (…) Biernacki pisze dla tych, którzy jeszcze wiedzą, co znaczy powiedzenie „ubita ziemia” albo „kwestia smaku”. Wiesław Paweł Szymański, „Arcana” 2007, nr 5 Obiecywałem sobie po Abeandrach wiele i nie zawiodłem się. To pisanie niespieszne, osobiste, wysmakowane zadziwiająco często. (…) Jakże przyjemnie zapuścić się w meandry jego tekstów. Ileż […]
Więcej