Jesień 2022, nr 3

Zamów

Recenzje

Marcin Królik, „Rzeczpospolita” 9-11 listopada 2013

Ksiądz Jan niemal nie mówi o sobie. A i te nieliczne wstawki, gdy na przykład opowiada o biologicznych zmianach, jakie wywołała w nim chemia, buduje w stylu tak rzeczowym i samoświadomym, że nie pozostawia miejsca na cierpiętniczy lukier. Jawi się przede wszystkim jako rzetelny ekspert, świetnie znający rzecz od strony medycznej, gruntownie umocowany w teologii, […]
Więcej

Dominika Wielowieyska, „Gazeta Wyborcza” 2.04.2014

Po lekturze wywiadu rzeki Cezarego Gawrysia ze Stefanem Frankiewiczem “Nie stracić wiary w Watykanie” pierwsze uczucie to zazdrość. Frankiewicz jako ambasador Polski w Watykanie w latach 1995-2001 miał częste kontakty z Janem Pawłem II, a opowieści o nich są fascynujące. […] Można było odnieść wrażenie, że za sprawą swojego najbliższego otoczenia Jan Paweł II czasami […]
Więcej

Michał Płoski, „Dywiz”

Książka „Wyzywająca miłość” uświadamia mi mój brak wiedzy; ugruntowała mnie w przeświadczeniu, że nie należy sądzić innych, ani też przyjmować za pewnik powierzchownych prawd obiegowych. Katarzyna Jabłońska i Cezary Gawryś, opisując fenomen homoseksualizmu, są wolni od uprzedzeń czy apriorycznych założeń. Słuchają swoich rozmówców, umożliwiają nam spotkanie z nimi, dotknięcie trudnej rzeczywistości, jaka jest ich udziałem. […]
Więcej

Karina Jarzyńska, „Znak” 2014, nr 1

„Bluźnierstwo” stanowi poręczne kompendium informacji, stanowisk teoretycznych i studiów przypadku, z którym powinni zapoznać się wszyscy zainteresowani niemal nieustannie obecną w naszych mediach debatą nad prawem dotyczącym obrazy uczuć religijnych. Drugim, może jeszcze ciekawszym obszarem podjętej przez Dragułę refleksji jest pytanie o intencje przyświecające współczesnym artystom sięgającym po symbolikę religijną.
Więcej

Piotr Gajdowski, „Lampa” 2013, nr 11

W czasie lektury „Rachunku pamięci” nie opuszcza mnie wrażenie, że obcuję z niezwykłym dokumentem epoki – niezwykłym, bo skazanym na zagładę. Ten zbiór indywidualnych świadectw szesnastu pisarzy rozliczających się z własną aktywnością w czasie stalinizmu przygotowywano do druku w krótkim okresie entuzjazmu towarzyszącego reformom Października ’56, gdy silna presja ideologiczna reżimu na chwilę tylko osłabła. […]
Więcej

Kalina Wojciechowska, „Pismo er”

Osią „Wyzywającej miłości” jest nauczanie na temat homoseksualizmu wyrażone w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK 2358): „Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji”. […]
Więcej

Tomasz Kurzydło, Jagiellonski24.pl

Co ma do powiedzenia ta książka i dlaczego potrafi zwrócić na siebie uwagę oraz zafascynować? Bo trzeba powiedzieć, że fascynuje. Pierwszą rzeczą, która zwraca uwagę czytelnika jest forma, w jakiej książka została napisana. Z przedmowy Zbigniewa Nosowskiego można się dowiedzieć, że spotykają się tutaj obok siebie zarówno Kabaret Starszych Panów, jak i rockowy Frühstück, „Shrek” […]
Więcej

Joanna Kociszewska, Wiara.pl

To książka o Bogu czy o ludziach? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć. Człowiek − cielesno-duchowy obraz Boga – jest niepodzielny. Życie jest niepodzielne. To co ziemskie jest obrazem tego, co Boże, a to co możliwe dla Boga staje się dostępne człowiekowi. Naprawdę, nie w teorii. Ikon się nie maluje. Ikony się pisze. Ewa […]
Więcej

Małgorzata Dziewulska, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 2

Tomasz Łubieński był, jak się zdaje, najbardziej predestynowanym spośród polskich autorów do napisania książki o Molierze. Jest pisarzem tout court, a ma przy tym zarówno wtajemniczenie dramatopisarza, który powołał do życia liczne postaci sceniczne, jak i warsztat pisarza historycznego. Dodawszy gromadzoną przez kilkadziesiąt lat znajomość francuskiego teatru, literatury i języka, mamy komplet talentów, które czekały […]
Więcej

Joanna M. Kociszewska, Wiara.pl

Książka „Wyzywająca miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm” jest bardzo cenną pomocą, skupia się bowiem na problemach, których faktycznie doświadczają osoby homoseksualne. Nie omija także ich problemów z Kościołem. Problemów, których źródłem niekoniecznie jest samo wezwanie do czystości. Jabłońska i Gawryś rozmawiają z wieloma osobami. Część z nich podejmowała – nieudane – próby terapii reparacyjnej. Są wśród […]
Więcej