Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Recenzje

„Przegląd Polityczny” 2019, nr 155

Eseje pomieszczone w książce nie są prostym sprawozdaniem, przeciwnie – okazują się próbą przemyślenia dziedzictwa, jakie przekazują „Opis obyczajów za panowania Augusta III”, „Ksiądz Marek” czy „Nad Niemnem”, by zatrzymać […]
Więcej

Michał Jóźwiak, misyjne.pl

Kto ma problem ze zrozumieniem zachowań Franciszka, powinien sięgnąć do książki, która wyszła spod pióra kard. Waltera Kaspera. Emerytowany kardynał przystępnym językiem i w przejrzysty sposób pokazuje, jak wiele dobrego […]
Więcej

Adam F. Baran, „Ethos” 2018, nr 4(124) 307–314

Im bliższe w czasie są omawiane przez Strzembosza wydarzenia, tym łatwiej jest zrozumieć jego relację – czytelnik może ją skonfrontować z doświadczeniami swojego pokolenia oraz osobistą refleksją. Z przedstawianej publikacji […]
Więcej

ks. Rafał Pastwa, „Gość Niedzielny Lubelski”, 24.10.2018

To książka, którą zdecydowanie warto przeczytać. Esej po eseju, zaznaczając ulubione fragmenty i zdania. Ks. Alfred Marek Wierzbicki odkrywa w oryginalny sposób Karola Wojtyłę, który został papieżem. Papieżem ukształtowanym przez […]
Więcej

Agnieszka Humeniuk, „Przegląd Powszechny”

Lektura „Ułaskawionego na śmierć” bez wątpienia może dostarczyć odbiorcy duchowych inspiracji. Z książki wyłania się obraz człowieka wiernego wartościom. (…) Miejsc na kartach „Ułaskawionego na śmierć”, w których jest mowa […]
Więcej

Jerzy Gizella, „Arcana” 2019, nr 145–146

Listy są dokumentem epoki, także psychologicznym – walka o duszę Straszewicza toczyła się między dwoma centrami polskiej kultury – Paryżem i Monachium. W pewnym momencie Redaktor przegrał – Straszewicza ciągnęło […]
Więcej

Joanna M. Kociszewska, wiara.pl

Nowoczesna architektura nie kojarzy się z miejscami kultu. Wielu wydaje się nieodpowiednia. Czy może pomagać w przeżywaniu sacrum? Wprowadzać w przestrzeń duchową? Wyrażać specyfikę miejsca i duchowość zakonu? Książka Jakuba […]
Więcej

Małgorzata Pasicka, „Znak” 2008, nr 3

Całość rozważań Wojciechowskiego jest krytyczną analizą przemian, jakim w ciągu ostatniego półwiecza uległy nasze pojmowanie kultury i jej roli. (…) Można nie podzielać pesymizmu prognoz Wojciechowskiego czy zacietrzewienia, w jakie […]
Więcej

Anna Arno, „Znak” 2012, nr 10

Powojenne listy Miłosza i Andrzejewskiego to dialog na ogromną odległość: dzieliła ich nie tylko geografia, ale także sytuacje życiowe i polityczne wybory. Ta korespondencja jest jakby postscriptum do przyjaźni, której […]
Więcej

Szymon Bojdo, klubtygodnika.pl

Kanwą dla przemyśleń ks. Wierzbickiego są bieżące wydarzenia i sytuacje zarówno w Polsce, jak i na świecie. Eseista odnosi się do nich z gorliwością publicysty, trzymającego zawsze rękę na pulsie, […]
Więcej