Zima 2022, nr 4

Zamów
Promocja!

Kościół w burzliwych czasach

  • Oprawa: Broszurowa ze skrzydełkami
  • Liczba stron: 248
  • Format: 145 × 205 mm
  • ISBN: 978-83-60356-23-4

Spis treści

WPROWADZENIE

 

TAJEMNICA KOŚCIOŁA

Kościół na Soborze Watykańskim II

Kościół w historii

Kościół jako tajemnica wiary

 

KOŚCIÓŁ W PIŚMIE ŚWIĘTYM

Czy Jezus chciał Kościoła?

Kościół w Starym Testamencie

JEZUSOWE ORĘDZIE JAKO ŹRÓDŁO KOŚCIOŁA

Jezus i krąg uczniów

Krąg Jezusa i Kościół

Gmina pierwotna

Nowa gmina w Duchu Jezusa

Wspólnota zorganizowana

Rozumienie Kościoła u św. Pawła

Pawłowe obrazy Kościoła

Kościół jako Ciało Chrystusa

Kościół jako wspólnota sakramentalna

Koncepcja Kościoła w Ewangelii św. Marka

Zręby Kościoła w Ewangelii św. Mateusza

Obraz Kościoła w Ewangelii św. Łukasza

Kościół w pismach św. Jana

Wizja Kościoła w pozostałych Księgach Nowego Testamentu

Istota nowotestamentowego pojmowania Kościoła

 

KOŚCIÓŁ JAKO LUD BOŻY

Znak w świecie

Na szlaku historii

Jedność i różnorodność

Odpowiedzialność

Zbawienie innych

Wobec wyzwań świata

W drodze

Demokracja?

Spojrzenie w przyszłość

 

KOŚCIÓŁ JAKO WSPÓLNOTA-COMMUNIO

Uczestnictwo i wspólnota

Communio w ogniu sporu

Communio w stadium weryfikacji

Biskupi

Prezbiterzy

Diakoni

Diakonat stały

Diakonat kobiet?

Wspólne kapłaństwo wiernych

Pytania otwarte

 

KOŚCIÓŁ I KOŚCIOŁY

Jedność Kościoła i wielość Kościołów

Jedność i jedyność Kościoła

Wielość Kościołów

Kościół podzielony

Przyczyny podziałów

Kościoły o strukturze „katolickiej”

Kościoły protestanckie

Kościoły anglikańskie

 

KOŚCIOŁY NA DROGACH JEDNOŚCI

Ekumeniczny zryw XX stulecia

Cel ruchu ekumenicznego

Krótka historia dialogu ekumenicznego

Światowa Rada Kościołów

Kościół katolicki a Światowa Rada Kościołów

Kluczowe problemy dialogu ekumenicznego

Interkomunia

Prymat papieski

Ekumenia dzisiaj

 

JEDEN KOŚCIÓŁ W WIELU KOŚCIOŁACH?

Tradycyjne próby rozwiązania

Ku nowemu rozwiązaniu problemu

Modele jedności

Model kooperatywno-federacyjny

Model unii organicznej

Model wspólnoty soborowej

Model jedności w pojednanej różnorodności

Model ekumenii w przeciwieństwach

Model Kościoła jako komunii

 

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA. U PROGU CZY U KRESU SOBOROWEJ ODNOWY KOŚCIOŁA?

Posoborowy egzamin z Soboru

Wizja na trzecie tysiąclecie

 

Opis książki

Jakiej wizji Kościoła potrzebujemy w naszych czasach, tak trudnych dla chrześcijaństwa? Dziś proponuje się trzy zasadnicze wizje: fundamentalistyczną – Kościół winien odgrodzić się od grzesznego świata; model małych grup – alternatywą dla świata ma być Kościół opierający się na świadectwie wiary niewielkich wspólnot; i pluralistyczną – szansą Kościoła jest dialog ze światem, pomimo napięć i konfliktów między nimi. Ks. Alfons J. Skowronek, nestor polskich teologów, opowiada się za trzecią propozycją. Misternie kreśli optymistyczną wizję Kościoła jako wspólnoty bogatej w różnorodność tradycji. Znającej swoje słabości, ale potrafiącej się reformować, korygować i ulepszać. Wpatrzonej nie w siebie, ale w Boga. Autor swoją odpowiedź uzasadnia biblijnie, historycznie i systematycznie. Składa hołd nauczaniu Soboru Watykańskiego II, ale też odważnie je przekracza – stawiając radykalnie nowe pytania, których sobór nie mógł przewidzieć. Nad pasjonującą refleksją ks. Skowronka unoszą się znamienne słowa kard. J.M. Lustigera: „Chrześcijaństwo dopiero się zaczyna. Wychodzi właśnie ze swych powijaków. W ogóle dopiero rusza z miejsca. Nie miało jeszcze żadnych szans, by się rozwinąć”.