Jesień 2020, nr 3

Zamów

Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku. Tom II

  • Oprawa: Twarda
  • Liczba stron: 408
  • Format: 160 × 230 mm
  • ISBN: 978-83-88032-68-4

Spis treści

MICHAEL AMALADOSS Józef Majewski, Chrystus a inne religie

KWAME BEDIAKO Ks. Stanisław Grodź SVD, Chrześcijaństwo jako religia nieeuropejska

EMIL BRUNNER Ks. Bogusław Milerski, W poszukiwaniu punktu styczności

BÉNÉZET BUJO Ks. Stanisław Grodź SVD, W trosce o rozwój afrykańskiej teologii

MARIE-DOMINIQUE CHENU Ks. Paweł Rabczyński, Zasłuchany we współczesność

JOHN B. COBB Ks. Mirosław Patalon, Zmienność — cnota czy ułomność?

GERHARD EBELING Ks. Dariusz Kowalczyk SJ, Teolog mówienia o Bogu, do Boga i od Boga

PAWEŁ A. FLORENSKI Ks. Piotr Przesmycki SDB, Historiae martyris splendor

GEORGES FLOROVSKY Krzysztof Leśniewski, Ojciec prawosławnego ekumenizmu

JOSEF FUCHS Ks. Artur Filipowicz SJ, Kroczyć śladami Chrystusa

JEAN GALOT Ks. Jan D. Szczurek, Poznać osobę Chrystusa

ELISABETH GÖSSMANN Elżbieta Adamiak, Tradycja teologii kobiet

CATHARINA J. M. HALKES Elżbieta Adamiak, Teologia ucząca się od kobiet

BERNHARD HÄRING Ks. Piotr Przesmycki SDB, Teologia moralna na III tysiąclecie

CHARLES HARTSHORNE Ks. Mirosław Patalon, Pytanie o omnipotencję Boga

JOHN HICK Ks. Grzegorz Chrzanowski OP, Zagadka radykalnego pluralizmu religijnego

JERZY KLINGER Ks. Wacław Hryniewicz OMI, Teologia jako przeżywanie tajemnicy świata

PAUL F. KNITTER Ks. Zbigniew Kubacki SJ, Zbawcza jedyność Chrystusa

HANS KÜNG Ks. Krzysztof Kowalik SDB, Teolog wywalczonej wolności

WŁODZIMIERZ M. ŁOSSKI Ks. Piotr Przesmycki SDB, Bohosłow z papieskiej encykliki

THOMAS MERTON Stanisław Obirek SJ, Piwo mnicha

JOHANN B. METZ Ks. Ryszard Bosakowski OP, Nowa teologia polityczna

JULES MONCHANIN Ks. Jan M. Bereza OSB, Teologia duchowości misyjnej

HERIBERT MÜHLEN Ks. Andrzej Czaja, Audytor Ducha Świętego

SCHUBERT M. OGDEN Ks. Dariusz Kowalczyk SJ, Czwarta droga zbawienia

RAIMON PANIKKAR Ks. Zbigniew Kubacki SJ, Nieznany Chrystus hinduizmu

SALVADOR PIÉ-NINOT Ks. Andrzej Pietrzak SVD, Teologia zakorzeniona w doświadczeniu człowieka i tradycji

JOHN A. T. ROBINSON Tadeusz J. Zieliński, Uczciwie pytać o wiarę

HENRI LE SAUX Ks. Jan M. Bereza OSB, Świadek obecności Niewidzialnego

JEAN M. R. TILLARD Violetta Kmiecik, Wabiony nadzieją communio

JOHN ZIZIOULAS Ks. Roman Małecki, Komunijna prawda o człowieku, Kościele i świecie

Noty o autorach

Indeks

Opis książki

Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku to unikalne w skali światowej dzieło, które w tomie pierwszym (2003 r.) i drugim (2004 r.) prezentuje sylwetki i najważniejsze dokonania łącznie ponad 60 najwybitniejszych katolickich, prawosławnych i protestanckich teologów na progu III tysiąclecia. Książka ukazuje fascynujące oblicze współczesnej teologii i największych problemów, przed którymi stoi dziś chrześcijaństwo na różnych kontynentach. Leksykon – napisany językiem żywym i przystępnym – kierowany jest zarówno do specjalistów, jak i niespecjalistów, do wszystkich, którzy interesują się losami religii w świecie współczesnym.