Jesień 2023, nr 3

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Piotr Guzowski

– ur. 1975. Historyk, dr hab., pracuje w Katedrze Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych Uniwersytetu w Białymstoku. Sekretarz działającego tam Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2017–2018 pracował też w Instytucie Historii PAN. Od 2016 r. zastępca redaktora naczelnego „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”. Jego badania dotyczą przede wszystkim gospodarki i społeczeństwa Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w średniowieczu i czasach nowożytnych. Zajmował się tematem rozwoju i funkcjonowania folwarku i gospodarki chłopskiej, ekonomiczną roli instytucji religijnych, demografią stanu szlacheckiego. W 2008 r. opublikował książkę: „Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych”. W 2020 r. za książkę „Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne” otrzymał Nagrodę im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego.