Wydawnictwo Więź, Black Friday 2023

Jesień 2023, nr 3

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Małgorzata Gersdorf

Prof. dr hab., od 2014 r. pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędzia Sądu Najwyższego od 2008 r. Orzeka w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Była członkiem NSZZ „Solidarność” od momentu powstania związku w 1980 r. do objęcia funkcji prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r. W dorobku naukowym ma ponad 200 publikacji dotyczących różnorodnych zagadnień indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, w tym: 7 monografii naukowych, kilku komentarzy. Jest też autorką kilkudziesięciu prac popularnonaukowych i esejów prawniczych.