Twój koszykTwój schowek
   
Logowanie
szukaj

Biogram autora

Józef Majewski

Józef Majewski – ur. 1960, teolog i medioznawca, doktor habilitowany teologii. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej i Aksjologii Dziennikarstwa, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Redaktor WIĘZI od roku 1998, publicysta, stały współpracownik Tygodnika Powszechnego. Autor, współautor lub redaktor 20 książek oraz ponad 700 artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i dziennikarskich. Członek Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Gdańsku.

poznaj inne ksiązki autora

Katalog


Karta książki

Spór o rozumienie Kościoła

Eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku

nakład
wyczerpany
Kategorie:
Teologia  | 

ISBN: 9788388032851  |  liczba stron: 364
Spór o rozumienie Kościoła

Książka, która jest habilitacyjną rozprawą autora, traktuje o tych sporach teologicznych ostatnich dekad, które jawią się jako najważniejsze dla przyszłości Kościoła katolickiego, jego rozumienia, doktryny i misji. Autor krytycznie prezentuje piętnaście wielkich debat, które układają się w trzy bloki tematyczne: 1. Spory w perspektywie głośnego dokumentu Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus, czyli problemy związane z relacją chrześcijaństwa do innych religii; 2. Spory wokół teologii feministycznej, proponującej nowe spojrzenie na tajemnicę Boga i postulującej dopuszczenie kobiet do kapłaństwa; 3. Spory wokół problemów związanych z rozumieniem i sprawowaniem władzy w Kościele. Książka jest jedną z pierwszych prób tak szerokiego teologicznego spojrzenia na zasadnicze problemy Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia i związane z nimi trudności, napięcia i dramatyczne zjawiska.
Autor jest doktorem teologii, wykładowcą teologii dogmatycznej, tłumaczem, publicystą, redaktorem Więzi, stałym współpracownikiem Tygodnika Powszechnego.

Spór o rozumienie Kościoła

Polecamy

Między prawem i sprawiedliwością
książka: 39,98 zł 49,98 zł
do koszyka
schowek
e-book: 36,00 zł 42,48 zł
do koszyka
schowek
Szare a piękne
e-book: 13,70 zł 16,20 zł
do koszyka
schowek
Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie
książka: 39,98 zł 49,98 zł
do koszyka
schowek
e-book: 36,00 zł 42,50 zł
do koszyka
schowek
Osobliwe skutki małżeństwa
książka: 20,00 zł 25,00 zł
do koszyka
schowek
e-book: 18,00 zł 21,25 zł
do koszyka
schowek

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?