Twój koszykTwój schowek
   
Logowanie
szukaj

Regulamin

Regulamin i polityka prywatności księgarni internetowej wiez.pl - aktualny od dnia 01.01.2015

§ 1. Informacje ogólne

1. Księgarnia internetowa działająca pod adresami www.wiez.pl oraz www.wiez.com.pl (dalej: Księgarnia) jest własnością Towarzystwa „Więź” (dalej: Więź), ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa, NIP: 526-025-17-76, KRS: 0000155734, REGON: 012616281.
2. Księgarnia prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie wydawnictw opublikowanych przez Towarzystwo „Więź”.
 
§ 2. Zamówienia
1. Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Historia zamówień znajduje się w sekcji Panel klienta w zakładce Zamówienia i jest dostępna dla klientów, którzy zarejestrowali się w księgarni Więź.pl.
2. Informacje zawarte na stronie internetowej księgarni nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie składania zamówienia.
4. Klient może anulować zamówienie lub dokonać w nim zmian telefonicznie pod numerem: 22 827 96 08 w dni robocze, bądź e-mailem: ksiegarnia@wiez.pl. Anulowanie zamówienia lub dokonanie w nim zmian nie jest możliwe, jeśli zamówienie zostało już spakowane. W zamówieniach odbieranych osobiście można dokonywać zmian do momentu odbioru.
 
§ 3. Cena towaru, dostawa i płatności
1. Wszystkie ceny w Księgarni podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Ceny w Księgarni internetowej uwzględniają stały rabat na książki 20% oraz na kwartalnik WIĘŹ 10% (bez względu na wartość zamówienia). Rabat nie dotyczy prenumerat czasopism oraz e-booków (książek i kwartalnika w formatach pdf, Mobi, ePub). Rabat nie dotyczy kosztów przesyłki.
3. Faktura lub paragon są wystawiane do każdego zamówienia i wysyłane wraz z przesyłką.    
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone w przypadku odbioru osobistego lub wysyłki za pobraniem, a w przypadku przelewu – po jego wpłynięciu na konto.
5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
6. Przesyłki są nadawane 3 razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską.
7. Koszty wysyłki są obliczane przez system w zależności od łącznej wagi całego zamówienia. Szczególowy cennik znajduje się na stronie – http://www.wiez.com.pl/;s,koszty.
8. Przy zamówieniu powyżej 150 zł (po odliczeniu rabatów) koszty wysyłki na terenie Polski pokrywa „Więź”.
9. Opłaty za zamówienia można dokonywać:
  • przelewem na konto bankowe:
Towarzystwo Więź
ul. Trębacka 3
00-074 Warszawa
30 1020 1156 0000 7902 0105 3040
PKO BP SA 15 o/Warszawa
(tytułem: numer zamówienia)
  • kartą płatniczą za pomocą dowolnie wybranego bezpiecznego kanału płatności przez Dotpay www.dotpay.pl
  • za zaliczeniem pocztowym płatnym przy odbiorze (na poczcie lub u listonosza)
  • gotówką lub kartą (w wypadku odbioru osobistego w siedzibie Towarzystwa „Więź”)
 
§ 4. Reklamacje
1. Jeżeli publikacja ma wady fabryczne (defekty techniczne) lub została uszkodzona w trakcie przesyłki, prosimy o kontakt mailowy na adres: ksiegarnia@wiez.pl, listowny na adres: Towarzystwo „Więź”, ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa lub telefoniczny: 22 827-96-08.
2. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji publikacja zostanie wymieniona na pełnowartościową. Jeśli odesłanie egzemplarza pełnowartościowego będzie niemożliwe (wyczerpanie nakładu) zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w Księgarni towary lub zwrócimy pieniądze.
3. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 
§ 5. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru
1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię. Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Księgarnię). Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Księgarni jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Towarzytwo „Więź”, ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa lub elektronicznej na adres ksiegarnia@wiez.pl.
Oświadczenie to Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
3. Klient korzystający z odstąpienia od umowy zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 14 dni) zwrotu zakupionego towaru wraz z fakturą lub paragonem stanowiącym dowód zakupu na adres: Towarzystwo „Więź”, ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa.
 
4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 
5. Księgarnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
7. Księgarnia informuje, że w przypadku zamówień na kwotę od 150,00 zł wzwyż, Klient otrzymuje rabat w postaci braku doliczenia kosztów przesyłki do ceny towarów. Jeżeli jednak następnie Klient zwróci część towarów, co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej kwoty 150,00 zł, rabat zostaje anulowany.
 
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),
  3. w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,
  4. treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Dokonując zakupu w Księgarni, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.
2. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo „Więź”.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 
§ 7. Newsletter
1. Każdy odwiedzający Księgarnię ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o nowościach wydawniczych i promocjach. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: wiez@wiez.pl. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim. 
 
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 

 

 

Polecamy

Bohatyrowicze. Szkice do portretu
książka: 25,60 zł 32,00 zł
do koszyka
schowek
czytaj więcej
Jak słuchać muzyki
książka: 23,52 zł 29,40 zł
do koszyka
schowek
e-book: 19,99 zł 29,40 zł
do koszyka
schowek
czytaj więcej


Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?