Deklaracja solidarności z twórcami i dyrekcją Muzeum II Wojny Światowej

„Przeprowadzane zmiany nie służą usuwaniu kogokolwiek z kart historii. Przywracają one spójność wystawie, która pokazuje specyfikę polskiego doświadczenia”.