Lato 2023, nr 2

Zamów

Bogactwo różnorodności

W tegorocznym Zjeździe uczestniczyło najwięcej młodych ludzi ze wszystkich Zjazdów Gnieźnieńskich, na jakich dotychczas byłam. Obecność młodzieży wyraźnie się zaznaczała na panelach i warsztatach. Podczas panelu o obywatelskiej roli parafii stanowili oni wręcz główną siłę dyskusyjną. Gorąco opowiadali się za większym udziałem ludzi świeckich w zarządzaniu parafią, za lepszym i głębszym dialogiem w parafii, za otwarciem parafii na świat. Zaznaczyła się nawet pewna dość żywa polemika między młodymi dyskutantami a ks. Sławomirem Kokorzyckim z parafii w Korytowie – młodzi byli za demokratyzacją parafii, ks. Kokorzycki wskazywał, że w polskich warunkach proboszcz musi być jednoznacznym liderem.
Uderzyło mnie w tym Zjeździe bardzo duże bogactwo postaw i przekonań – przy akceptacji ogólnej zasady, że życie chrześcijańskie naturalnie powinno prowadzić do społecznego zaangażowania. Ten pluralizm postaw był widoczny np. podczas warsztatu o wolontariacie, gdzie zderzyła się bardziej „biznesowa” postawa ks. Jacka Stryczka z bardziej „duchowym” podejściem ks. Mieczysława Puzewicza.
Cały tekst w miesięczniku WIĘŹ nr 5-6 /2012 (dostępnym także w wersji elektronicznej jako e-book)

Podziel się

Wiadomość

Możliwość komentowania została wyłączona.