Lato 2023, nr 2

Zamów

W Galerii WIĘZI Maciej Herman

Głównym tematem fotografii Macieja Hermana jest miejski pejzaż i człowiek obecny w nim nie bezpośrednio, lecz w śladach i zanikających miejscach. Herman jest wierny tradycyjnej fotografii czarno-białej. Końcowym efektem jego pracy jest papierowa odbitka wykonana w ciemni.
Prezentowane w Galerii Więzi fotografie (ss. 15, 25, 35, 45, 55) pochodzą z projektu Ojcowie. Lista obecności – wykonanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”. Portrety zostały opublikowane w wydanej niedawno przez stowarzyszenie książce Lista obecności, zawierającej wywiady ze znanymi publicznie ojcami osób z zespołem Downa. Wernisaż wystawy miał miejsce w styczniu tego roku w Galerii Refleksy w Warszawie.
Fotograf tak opisuje powstały cykl fotografii: „Po kilku wstępnych rozmowach zdecydowałem się na koncepcję portretu ukazującego ojca wraz z dzieckiem oraz ich, jak się okazało, nadzwyczajną relację. Po zaledwie kilkudziesięciu godzinach spędzonych z tymi wspaniałymi osobami powoli oswajam się i trawię dane mi tak wyjątkowe doświadczenie.

Podziel się

Wiadomość

Możliwość komentowania została wyłączona.